E-vitamin

E-vitamin – en stærk antioxidant med et imponerende virkespektrum

Forskernes interesse for E-vitamin og andre næringsmidler med et bredt, antioxidant virkespektrum stiger støt. Det fremgår tydeligt af artikler i internationale fagtidsskrifter og af talrige videnskabelige konferencer. Forskningen berører så forskellige områder som grå stær, hjertelidelser, cancer, immunitet, Parkinsons sygdom, arteriosklerose og betændelsestilstande. Eksperter i epidemiske sygdomme indsamler informationer fra tusindvis af mennesker for at finde en mulig forbindelse mellem E-vitamin og forekomsten af epidemier.

E-vitamin er involveret både i forebyggelsen og helbredelsen af sygdomme. Natur-Drogeriets E-vitamin kapsler (245 mg) er det ideelle E-vitamintilskud, fordi det er fremstillet af ren d-alfa-tocopherol, dvs. E-vitamin i dets naturlige form. Ren d-alfa-tocopherol er den biologisk mest aktive og hurtigst virkende form for E-vitamin. Det anbefales at bruge dette præparat fremfor de mindre virksomme E-vitamin-tilskud, som er fremstillet af syntetiske eller blandede tocopheroler.

E-vitamin har et imponerende virkespektrum

E-vitamin gavner sunde mennesker

Et forskerteam under dr. K.N. Jeejeebhoy ved det medicinske fakultet på Toronto Universitet undersøgte en gruppe normale sunde mennesker, der spiste en god kost. Deltagerne opviste et betydeligt fald i indikationerne for skader fremkaldt af frie radikale, når de fik et tilskud af E-vitamin. Forsøgspersonerne bestod af en kontrolgruppe af ikke-rygere, der indgik i en undersøgelse af E-vitamins virkning på rygere. Forskerne regnede ikke med at skulle finde ændringer hos de sunde ikke-rygere, når de fik tilskud af vitaminet. Men det gjorde de. Resultatet tyder på, at der kan ske oxidationsskader, før der optræder konstaterbare symptomer. Desuden kan disse skader forebygges, hvis man indtager relevante mængder af d-alfa-tocopherol.

C- og E-vitamin og risikoen for grå stær

Dr. James McD. Robertson og dr. John Trevihick fra University af Western Ontaria har påvist, at C- og E-vitamin kan medvirke til at hindre dannelsen af grå stær. Grå stær forårsages primært af oxidationen af øjets linser. Man har har derfor længe været af den opfattelse, at antioxidanter som C- og E-vitaminerne kan forhale sygdomsprocessen. Man undersøgte indtagelsen af C- og E-vitamin-tilskud på 175 patienter med grå stær og 175 raske personer. Resultaterne viste, at de raske tog betydeligt mere C- og E-vitamin end patienterne med grå stær. Førstnævnte gruppe havde desuden en risikoreduktion på mindst 50 %. De mennesker, som blot tog E-vitamintilskud, havde en gennemsnitlig nedsat sygdomsrisiko på 56 % sammenlignet med dem, som ikke fik dette tilskud. De, der alene fik C-vitamin-tilskud, havde et fald i risikoen på 70 % i forhold til dem, som ikke tog C-vitamin-tilskud.

Resultaterne i denne undersøgelse ligner konklusionerne i epidemiologiske undersøgelser foretaget af Tufts University/USA. Her konstaterede forskerne dog  ikke en så stærk forbindelse mellem E-vitamin og sygdomshyppighed som de canadiske forskere.

Åreforkalkning, oxideret LDL og E-vitamin

Dr. H. Esterbauer fra universitetet i Graz i Østrig berettede på et E-vitamin-symposium i Bochum, Tyskland, at LDL  (Low Density Lipoprotein) er betydeligt mere modstandsdygtig over for oxidationen, når E-vitaminværdierne er høje. Det er et velkendt faktum, at LDL er den vigtigste bærer af kolesterol, og at høje værdier af LDL i plasma er forbundet med en øget risiko for åreforkalkning. Den præcise mekanisme, der får LDL til at danne de fedtstriber og læsioner, som er karakteristiske for åreforkalkning, er i vidt omfang ukendt. Men en af de tidligste begivenheder i udviklingen af åreforkalkning, er dannelsen af såkaldte skumceller (et navn de har fået på grund af deres udseende). Dr. Esterbauers team gik ud fra den antagelse, at hvis oxidationen af fedtbestanddelene i LDL spiller en vigtig rolle i produktionen af skumceller, så kan antioxidanter måske forhindre eller forhale dannelsen af disse. I laboratoriet tog man blodprøver fra mennesker. Disse prøver blev beriget med E-vitamin, og man målte modstanden mod oxidationen. E-vitamin viste sig i denne test at være ca. 3,5 gange mere effektiv end C-vitamin.

Dr. Esterbauer konkluderede, at LDL kun kan blive skadelig, når det har mistet sin E-vitaminbeskyttelse mod oxidation.

E-vitamin og rygere

På et møde i New York Academy of Sciences (NYAS) berettede dr. Garry Duthie fra Rowett Research lnstitute i Aberdeen, Skotland, om undersøgelser, der peger på, at rygere er under en større oxidationsbelastning end ikke-rygere, og at denne belastning delvis kan ophæves med et naturligt E-vitamin-tilskud. Rygere er i særlig grad udsat for risiko for hjerte- og lungesygdomme, herunder kræft. Dette skyldes, at de inhalerer store mængder af de frie radikaler, som findes i tobakkens gasser og tjære. Man kunne derfor forvente, at rygere havde høje værdier af frie radikaler – og kunne få særlig glæde af et tilskud af antioxidanter. For at afprøve denne teori gav man 20 rygere og 20 ikke-rygere 500 mg E-vitamin morgen og aften eller en placebo i 14 dage. Ved periodens slutning foretog man så en kontrolmåling.

Blodlegemerne hos de rygere, der fik placebo, viste en klar tendens til at oxidere. Denne virkning kunne man ikke konstatere hos ikke-rygerne eller hos de rygere, der fik E-vitamin. Det kan tilføjes, at biprodukterne af frie radikaler var højere hos rygerne end ikke-rygerne. Disse biprodukter blev mærkbart reduceret af E-vitamin.

E-vitamin kan mildne følgerne af Parkinsons syge

Forskerne ved den føromtalte NYAS-konference rapporterede, at E-vitamin synes at kunne reducere de alvorlige symptomer i Parkinsons syge og sinke deres udvikling. Dr. Stewart Factor fra Albany USA, studerede 14 patienter, som igennem gennemsnitligt 7 år havde fået E-vitamin-tilskud i doser fra 400 til 3.200 i.e. Sammenlignet med patienter, som ikke fik dette tilskud, havde E-vitamin-gruppen det klart bedre. Dette viste sig især i patienternes evne til at udføre deres daglige aktiviteter og ved, at de havde færre komplikationer som følge af terapien. “Vore resultater antyder, at E-vitamin kan nedsætte udviklingen af Parkinsons syge”, sagde Factor.

E-vitamin og immunitet

På Tufts University i USA foretog man en undersøgelse, der viste, at E-vitamin kan hjælpe med til at styrke immunforsvaret hos ældre mennesker. Denne undersøgelse markerede for første gang E-vitaminets evne til at styrke visse sider af immunsystemet hos mennesker. 34 raske mennesker på over 60 år fik enten 2 placebo- eller 2 E-vitamin kapsler à 335 mg. Ved afslutningen af undersøgelsesperioden blev testpersonernes immunforsvar undersøgt. Konklusionen var, at E-vitamintilskud forbedrer immunforsvaret hos ældre mennesker.

E-vitamin og stress

Frie radikale er overvejende produkter af iltstofskiftet. Da sportsaktiviteter involverer et øget iltforbrug – atleter ånder 10-20 gange mere end mennesker, der er optaget af normal aktivitet – er sportsfolk i særlig grad udsat for skader fra frie radikaler.

Dr. Lester Packer fra University of California i USA, har vist, at både i dyr og mennesker øger kraftig fysisk aktivitet værdierne for de frie radikaler. Samtidig falder antioxidantværdierne, især for E-vitamin. På en konference for sportsmedicin i USA pegede han på, at disse ændringer kan imødegås med en daglig dosis på 500 i.e. (335 mg). Ifølge Packer er en anden skade påført af de frie radikalers ødelæggelse af muskelceller. Packer har fundet specifik dokumentation for skader på alle større membraner i muskelvævet forårsaget af frie radikaler, en skade, der tilsyneladende opleves som ømhed og stivhed i musklerne.

Læs også
E-vitamin: En gammel ven viser nye sider af sig selv
Naturligt E-vitamin – naturligvis!
E-vitamin og dine øjne
E-vitamin alene reducerer risikoen for hjerteanfald
Antioxidanter til rygere
E-vitaminmangel kan være årsag til neurologiske lidelser
Diabetes? Tjek lige din E-vitaminstatus…
E-vitamin beskytter huden