Demens-sygdomme E-vitamin

E-vitamin er godt for din kognitive funktion

Et øget blodindhold af alle former for E-vitamin er godt for den kognitive funktion. Vitaminet kan reducere risikoen for let kognitiv svækkelse hos ældre, viser et europæisk forsøg. Forsøget, der siges at være det første af sin art, der evaluerer virkningen af alle E-vitaminformer ved let kognitiv svækkelse og Alzheimers, viser, at risikoen for let kognitiv svækkelse var hhv. 15 og 8 % lavere hos de personer, der havde det højeste kropsindhold af tocoferol og tocotrienol.

Der findes otte former for E-vitamin: Fire tocoferoler (alfa, beta, gamma og delta) og fire tocotrienoler (alfa, beta, gamma, delta). Alfa-tocoferol er den primære kilde i tilskud og europæisk kost, mens gamma-tocoferol er den mest almindelige form i amerikansk kost.

“Den stadigt voksende mængde beviser for E-vitaminernes nervebeskyttende egenskaber nødvendiggør yderligere forskning i den rolle, de spiller for aldersbetinget kognitiv svækkelse, så vi bliver i stand til bedre at sammensætte tilskud [til personer med let kognitiv svækkelse og Alzheimers] “, skriver forskningsleder Francesca Mangialasche fra Karolinska Instituttet i Stockholm. “En vurdering af plasmaindholdet af alle E-vitaminformer kan være med til at bestemme, hvilke ældre der kan have gavn af et E-vitamintilskud”.

E-vitamin er godt for din kognitive funktionBeskrivelse af forsøget

Mangialasche og hendes kolleger analyserede data fra det såkaldte AddNeuroMed-Project med deltagelse af 168 Alzheimer-patienter, 166 personer med let kognitiv svækkelse og 187 personer med normal kognitiv funktion. Alle deltagerne var mindst 65 år. Resultaterne viser, at sammenlignet med personer med normal kognitiv funktion har personer med let kognitiv svækkelse og Alzheimers et lavere gennemsnitligt kropsindhold af tocoferoler, tocotrienoler og samlet E-vitamin. Desuden havde deltagere med let kognitiv svækkelse og Alzheimers et højere blodindhold af markører for E-vitaminskader (alfa-tocoferylquinon, 5-nitro-gamma-tocoferol).

Ifølge forskerne går let kognitiv svækkelse ofte forud for Alzheimers, og flere og flere resultater tyder på, at oxidativ/nitrosativ belastning spiller en rolle for sygdommens udvikling. “Vores forsøg viser, at mangel på alle plasmaformer af E-vitamin og tegn på oxidative/nitrosative skader viste sig hos patienter med Alzheimers og let kognitiv svækkelse, hvilket understøtter hypotesen om, at [oxidativ/nitrosativ belastning] er et tidligt tegn på Alzheimers, og tyder på, at E-vitamin måske spiller en rolle i nedbrydningen af E-vitamin“, siger de.

Alle former er bedre end blot én form

Kliniske forsøg med E-vitamin har tidligere været begrænset til brugen af alfa-tocoferol, lyder det fra Mangialasche og hendes kolleger, og der er beviser for, at brugen af kun denne ene form for E-vitamin kan have en sammenhæng med en øget risiko for hjerneblødning.

Desuden kan “tilskud af alfa-tocoferol mindske den biologiske tilgængelighed af de andre former: Et forsøg har vist, at] tilskud af alfa-tocoferol kan mindske plasma- og vævskoncentrationen af gamma- og deltatocoferol, og et andet forsøg har vist, at alfa-tocoferol måske kan påvirke vævets levering af alfa-tocotrienol i nedadgående retning. En balanceret tilstedeværelse af forskellige E-vitamin former kan være nødvendig for at beskytte nervesystemet”.

De øvrige forfattere var tilknyttet University of Perugia, King’s College London, Kuopio University Hospital, University of Eastern Finland, Aristotle University of Thessaloniki, Medical University of Lodz og University Paul Sabatier.

Læs også
Forhøjet blodsukker øger risikoen for kognitiv svækkelse og vaskulær demens
Kan C- og E-vitamin sammen modvirke Alzheimers?
Antioxidanter nedsætter risikoen for Alzheimers
Naturligt E-vitamin – naturligvis!
Vestlig kost fremmer kognitiv svækkelse
D-vitamin mindsker kognitive gener efter operation
Salvie er godt for hjernefunktionen
Hunde har også godt af kosttilskud

Kilde
Mangialasche F, Xu W, Kivipelto M, Costanzi E et al. Tocopherols and tocotrienols plasma levels are associated with cognitive impairment. Neurobiology of Aging, bd 33, udg 10, s. 2282-2290, doi:10.1016/j.neurobiolaging. 2011.11.019.