E-vitamin Folkesundhed

E-vitamin kan hjælpe patienter i dialyse

Nyrepatienter i dialyse rammes tilsyneladende ikke så ofte af hjertekarsygdomme, hvis de tager tilskud af E-vitamin, konkluderer en klinisk afprøvning bragt i Lancet. I undersøgelsen blev 196 israelske patienter i hæmodialyse randomiseret til et dagligt tilskud af 800 I.E. E-vitamin eller placebo i knap to år.

I løbet af undersøgelsesperioden blev forekomsten af blodprop i hjertet, blodprop i hjernen, perifer karsygdom og ustabil angina pectoris gjort op. 16 % af patienterne i E-vitamingruppen blev ramt af en hjertekarsygdom sammenlignet med 33 % i placebogruppen. Det svarer til en halvering af risikoen hos brugere af antioxidanten E-vitamin. For blodprop i hjertet alene var de tilsvarende hyppigheder hhv. 5 % og 17 %. Der var derimod ingen signifikant forskel i dødeligheden mellem de to grupper, men en tendens til at dødeligheden faldt i E-vitamingruppen.

Forfatterne forklarer, at en antioxidant som E-vitamin må forventes at have størst effekt hos patienter, der er udsat for et høj oxidativt stress – dvs. en belastning med frie iltradikaler. Det er bl.a. tilfældet for dialysepatienter.

E-vitamin er godt for patienter i dialyse

Læs også
Naturligt E-vitamin – naturligvis!
Antioxidanter – det bedste forsvar mod frie radikaler
Carnitin kan måske hjælpe patienter i hæmodialyse
GMO-korn kan skade dine nyrer og din lever
Hold din lever, dine nyrer og dine lunger i topform

Kilde
The Lancet, 2000; 356.