D-vitamin Demens-sygdomme

Parkinsons: D-vitamin spiller en rolle

Parkinsons er en hjernelidelse, som er karakteriseret ved rystelser og besvær med at gå og bevæge sig – og nu har forskere påvist, at der kan være en forbindelse til mangel på D-vitamin. Sygdommen rammer oftest personer over 50.

Et forskerhold under ledelse af Masahiko Suzuki fra Jikei University School of Medicine i Japan har tidligere observeret, at et højere D-vitaminindhold i blodet (målt som serumindhold af 25-hydroxyvitamin D[25(OH)D]) og D-vitaminreceptoren Fokl CC-genotype har en sammenhæng med mild Parkinsons.

Beskrivelse af forsøget

I det her omtalte forsøg rekrutterede forskerne 114 Parkinson-patienter i alderen 45-85 til et forsøg. 56 deltagere fik 1.200 I.E. D-vitamin om dagen i 12 måneder; de øvrige 58 deltagere fik placebo i samme periode. Ved forsøgets begyndelse scorede ca. 45 patienter i hver gruppe 1 eller 2 på en fem-punkts-skala, der måler handicaps som følge af Parkinsons (hvor 1 er det laveste, mens 5 betyder, at patienten er sengeliggende).

Ved årets afslutning fandt forskerne ud af, at 16 % af de deltagere, der havde taget tilskud, ikke fik en ringere score. Det samme gjaldt 7 personer, hvis symptomer var stabile i den gruppe, der tog placebo. Da teamet undersøgte patienternes D-vitaminreceptorgener, fandt de frem til, at sammenlignet med placebogruppen havde personer med genversionen Fokl TT størst udbytte af tilskud, efterfulgt af varianten Fokl CT. Personer med genotypen Fokl CC havde intet udbytte af tilskuddet overhovedet.

Indholdet af D-vitamin i blodet påvirker risikoen for ParkinsonsNatur-Drogeriet A/S forhandler D3 -vitamin i to forskellige styrker: 35 mikrogram (1.400 I.E.) og 85 mikrogram (3.400 I.E.).

Læs også
D-vitaminmangel øger risikoen for Parkinsons
Spis sundt og undgå Parkinsons
Mandler mod Parkinsons
Stof i kaffe kan måske beskytte mod Alzheimers og Parkinsons
Ginseng-ekstrakt gavner Parkinson-patienter
Parkinsons fremmes muligvis af pesticider

Kilde: Masahiko Suzuki et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of vitamin D supplement in Parkinson’s disease. Am J Clin Nutr, 2013.