Demens-sygdomme

Pesticider og Parkinsons

Pesticider er kemiske stoffer, der bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og svampe. Mens vandværkerne overvåger grundvandets indhold af pesticider, er flere drikkevandsboringer forurenet med sprøjtemidler. I perioden fra 1993 til 1999 blev der påvist pesticider eller nedbrydningsprodukter i over en fjerdedel af de undersøgte drikkevandsboringer. Det vand, vi drikker i dag, er typisk faldet som regn for 30-50 år siden. Forureningen af drikkevandet i dag skyldes i vidt omfang landmænds og privates brug af pesticider i perioden 1950-70. Siden dengang er brugen af pesticider vokset betydeligt.

En analyse af 38 undersøgelsesrapporter udgivet siden 1983 har fundet frem til en ”relativt konsis­tent sammenhæng mellem pesticid-påvirkning og [Parkinsons Syge]”, skriver analysens forfattere i februar-udgaven af Environmental Health Perspectives.

Analysen blev foretaget af forskere fra Medical Research Council Institute for Environment and Health ved University of Leicester og National Centre for Environmental Toxicology i Medmen­ham, Marlow i England. Forskerne skriver, at de gennemførte analysen, fordi ”der til dato ikke er foretaget nogen gennemgribende analyse af litteraturen vedr. de epidemiologiske og toksikologiske beviser med henblik på en kritisk vurdering af, om der er en årsagssammenhæng mellem pesticid-påvirkning og udvikling af Parkinsons Syge”.

Forfatterne konkluderede, at ”trods forskelle i undersøgelsernes opbygning, beskrivelse og defini­tion af patienttilfælde og vurdering af pesticid-påvirkningen var der blandt undersøgelserne en generisk forbindelse” mellem pesticid-påvirkning og Parkinsons – specielt blandt personer over 50 år, som havde været i kontakt med pesticider i mere end 10 eller 20 år.

Ifølge forfatterne er der ikke tilstrækkelige videnskabelige beviser til at knytte en forbindelse mel­lem specifikke pesticider og Parkinsons Syge, men deres analyse omfattede følgende kemikalier:

  • Rotenone – et insektmiddel, som markedsføres under mange forskellige navne, bl.a. Curex Flea Duster, Chem-Mite og Derrin.Lave niveauer giver ifølge en amerikansk undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet New Scientist aber Parkinsons. En tidligere undersøgelse antydede allerede i 1980’erne, at påvirkning fra kemikalier kan udløse sygdommen, da en substans kaldet MPTP forårsagede en række tilfælde af Parkinsons blandt narkomaner i San Fransisco. For fire år siden påviste en forskergruppe, at rotenon forårsager Parkinsons hos rotter. Og nu har de samme forskere vist, at aber udvikler Parkinsons, når de udsættes for lave niveauer af rotenon i 18 måneder.
  • Paraquat – et ukrudtsmiddel, som findes i Ortho Weed & Spot Killer og Sweep.
  • Maneb – et ukrudtsmiddel, som ofte ses i forbindelse med paraquat. Blandt dets handelsnavne kan nævnes Farmaneb og Manesan.
  • Cyclodiene – en form for organoklorid-pesticid, som sælges under navnene Thionex, Phaser og Thioden.
  • Pyrethroid – et insektmiddel med en lang række varemærker, bl.a. Capture, Ammo, Warrior, Mustang og Pyganic.

Dr. Charles Benbrook, chefforsker ved The Organic Center, som ligger i Greenfield, Massachusetts, siger, at forskernes resultater ikke kommer som nogen overraskelse. ”Forbindelse mellem pesticider og Parkinsons er ganske godt underbygget. Efter min mening var denne forskergruppe en smule mere konservative end andre, men de kom alligevel frem til de samme konklusioner”.

Læs også
Parkinsons fremmes muligvis af pesticider
Noget om pesticider og deres virkning
Parkinsons – en uhelbredelig sygdom med diffuse symptomer
D-vitamin bremser udviklingen af Parkinsons
Økologiske fødevarer har højere næringsværdi
De værste miljøgifte og deres indvirkning på helbredet

Kilde
New Scientist, 2004; 168: 18.