Demens-sygdomme

Blåbær kan reducere risikoen for Alzheimers

Hvis resultaterne fra dyreforsøg kan overføres til mennesker, kan man måske reducere omfanget af neurodegenerative sygdomme som fx Alzheimers og de mentale problemer, der følger med alderen, hvis man spiser en kost med mange blåbær.

“De foreliggende forsøgsresultater tyder på, at en kost, der er beriget med blåbær, kan hæmme de degenerative processer, der skyldes iltnings- og betændelsesbelastninger. Og det i samme grad som farmakologiske strategier til behandling af Alzheimers”, skriver hovedforfatteren Kara Duffy i tidsskriftet Neurobiology of Aging. Det er ikke første gang, at blåbær er blevet nævnt som en mulig form for beskyttelse mod Alzhei­mers, den mest almindelige form for demens.

Beskrivelse af forsøget

Teamet bestående af forskere fra National Institute on Aging (National Institutes of Health), Tuft’s University og Louisiana State University System, gav vilkårligt inddelte unge Fischer-344-hanrotter enten en kost indeholdende blåbærekstrakt (2 %) eller en kontrolkost i en periode på minimum otte uger. Derefter fik rotterne vilkårligt enten en fosfat-tilsat salinsyre eller kainsyre for at undersøge muligheden for at replikere det tab af nerveceller, som sker hos mennesker, der lider af en neurodegenerativ sygdom.

Dernæst foretog man adfærdsforsøg og undersøgte rotternes hjernefunktion for at fastslå, om der var nogen forskel i tabet af nerveceller i de to grupper.

Resultaterne

Resultaterne viste, at de rotter, som fik en blåbær-beriget kost, havde forbedret deres adfærdsmæssi­ge præstationsevne målt efter deres resultater ved gennemløb af en 14-enheders T-labyrint. Forskerne rapporterer desuden, at de rotter, der fik blåbær-kost, udviste langt min­dre tab af hjerneceller, og at deres hjerneceller var mere levedygtige efter udsættelse for iltnings­belastning.

“Disse resultater tyder på, at rotternes præstationsevne var nedsat ved labyrint-tests efter ind­sprøjtning af kainsyre i hippocampus, og at en blåbær-beriget kost gav en betydelig beskyttelse mod denne reduktion i præstationsevnen,” skriver Duffy. “Desuden… har vi klare, dokumenterede beviser for, at en blåbær-beriget kost reducerer det tab af nerveceller, der sker som følge af de excitotoksiske virkninger ved kainsyre.”

Hvorfor opstår Alzheimers?

Selvom den grundlæggende årsag til Alzheimers endnu ikke er klarlagt, fremkommer efterhånden der flere og flere beviser for, at ophobningen af plak fra beta-amyloide aflejringer har en indflydel­se. Disse aflejringer har en sammenhæng med en forøgelse af de skader, der sker på hjernecellerne, og som i sidste ende kan føre til dødsfald som følge af iltningsbelastning.

Tidligere forsøg har indikeret, at polyfenoler især synes at have en virkning mod iltningsbelast­ning, selvom Duffy og hendes kolleger mener, at blåbær-ekstraktets virkemåde muligvis skyl­des andre ting end blot bærrets antioxidante virkning.

“[Ved at kombinere vores forskningsresultater] med anden forskning…har vi fundet tegn på, at i hvert fald en del af virkningen ved blåbærtilskud kan være at fremme nervesignalerne i de områder af hjernen, som påvirkes af kainsyre. Dette vil give en mere effektiv cellekommunikation i og om­kring området og i sidste ende facilitere både den kognitive og den motoriske funktionsevne”, skriver forfatterne.

Der er behov for yderligere forskning på dette område, men resultaterne tyder på, at de vidunderlige bær med alle deres antioxidanter formentlig spiller en rolle i forebyggelsen og mulig­vis også i behandlingen af Alzheimers og andre neurodegenerative sygdomme.

Læs også
Blåbær er sprængfyldt med antioxidanter
Blåbær har masser af sundhedsfremmende indholdsstoffer
Antioxidanter nedsætter risikoen for Alzheimers
Vitaminer kan måske bremse udviklingen af Alzheimers
Bær kan forsinke hjernens aldring med op til 2½ år

Kilde
Duffy KB et al. A blueberry-enriched diet provides cellular protection against oxidative stress and reduces a kainate-induced learning impairment in rats. Neurobiology of Aging (Elsevier), doi:10.1016/j.neurobiolaging.2007.04.002.