Demens-sygdomme

Demens – hvad er det?

Demens er betegnelsen for en samling af symptomer (et syndrom) på svækkelse af hjernens funktion:

 • Svigt af hukommelse, koncentration, sprog, orienteringsevne og andre kognitive funktioner
 • Adfærdsforstyrrelser, personlighedsændringer og emotionelle forstyrrelser.
 • Demenstilstande berører åndsevnerne, heriblandt evnen til at huske, læse, koncentrere sig, opfatte, tænke, vurdere, tale og regne.

Demens kan opstå i alle aldre, men hyppigheden øges med alderen. Der skønnes at være ca. 100.000 demente i Danmark. Man regner med ca. 10.000 nye tilfælde hvert år. Hver praktiserende læge vil stilles over for spørgsmålet om demens mindst ti gange årligt og i gennemsnit møde tre nye demente om året.

Problemets omfang er dog langt større, idet praksis møder adskillige flere med hukommelsessvækkelse og reduceret intellektuel funktionsevne af anden årsag, fx patienter med depression, delirium eller følger efter apopleksi. Demens af Alzheimers type og vaskulær demens, samt blandingstilstande af de to, udgør tilsammen 75-90 % af samtlige tilfælde.

Demens kan vise sig ved:

 • Hukommelsesbesvær – glemmer især det, der lige er sket
 • Besvær med at huske, hvor man har lagt sine ting
 • Koncentrationsbesvær under samtale – “mister tråden”
 • Mangler ord under samtale eller har problemer med at formulere sig
 • Problemer med at bruge dagligdags ting, som f. eks. kaffemaskinen
 • Svært ved at orientere sig eller finde vej
 • Manglende initiativ
 • Forandring af personen
 • Hæmninger og impulser ændres – har måske lettere til følelsesudbrud end tidligere, spiser måske uhæmmet
 • Manglende overblik
 • Svigtende evne til at genkende ting.

Indberetninger fra naturbehandlere og helsekostforretninger viser, at mennesker i denne risikogruppe opnår bedre funktion og velbefindende med et eller flere af følgende præparater:

 • Ginkgo biloba kapsler
 • Hvidtjørn te eller kapsler
 • Pollen granulat
 • Lecithin
 • Gotu Kola

Alle produkter forhandles af Natur-Drogeriet A/S og kan købes hos Matas og i helsekostbutikker.

Læs også
Kender du advarselstegnene for demens?
Forebyggelse af demens – er det muligt?
Demens: Vitaminmangel øger Alzheimer-risiko
Styrk din hjerne med naturprodukter
Koffein mod demens
Folsyremangel sat i forbindelse med øget risiko for demens
Ginkgo biloba beskytter og bevarer din hjerne
Gotu Kola mod Alzheimers