B-vitaminerne

Folsyremangel sat i forbindelse med øget risiko for demens

En lav folsyrekoncentration i kroppen giver øget risiko for fremtidig demens, viser en nyligt offent­liggjort rapport.

På basis af resultater, der tidligere har vist, at folsyre, B12-vitamin og homocystein spiller en rolle for udviklingen af demens, satte forskerne sig for at finde ud af, om ændringer i koncentrationerne af et af disse stoffer kunne anvendes til at forudsige risikoen for demens. Forskerne rekrutterede flere end 500 ældre personer uden tegn på demens og målte deres serumkon­centration af folsyre, B12-vitamin og homocystein ved forsøgets start og igen ved opfølgende må­linger. Efter gennemsnitligt 2,4 år blev deltagerne vurderet for tegn på demens eller Alzheimer’s.

Et lavt niveau af folsyre ved forsøgets start indikerede demens, mens et stort fald i folsyreniveauet havde en stærk forbindelse til udviklingen af demens. På samme måde kunne man konstatere, at en svagere stigning i B12-vitamin-koncentrationen og en stor stigning i homocystein-niveauet i stati­stisk signifikant grad hang sammen med udviklingen af demens.

Kilde
Kim JM, Stewart R, Kim SW et al. Changes in folate, vitamin B12, and homocysteine associated with incident dementia. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 5. februar 2008.