B9-vitamin (Folsyre)

Folsyremangel sat i forbindelse med øget risiko for demens

Folsyremangel i kroppen giver øget risiko for fremtidig demens, viser en nyligt offent­liggjort rapport.

På basis af resultater, der tidligere har vist, at folsyre, B12-vitamin og homocystein spiller en rolle for udviklingen af demens, satte forskerne sig for at finde ud af, om ændringer i koncentrationerne af et af disse stoffer kunne anvendes til at forudsige risikoen for demens. Forskerne rekrutterede flere end 500 ældre personer uden tegn på demens og målte deres serumkon­centration af folsyre, B12-vitamin og homocystein ved forsøgets start og igen ved opfølgende må­linger. Efter gennemsnitligt 2,4 år blev deltagerne vurderet for tegn på demens eller Alzheimers.

Et lavt niveau af folsyre ved forsøgets start indikerede demens, mens et stort fald i folsyreniveauet havde en stærk forbindelse til udviklingen af demens. På samme måde kunne man konstatere, at en svagere stigning i B12-vitamin-koncentrationen og en stor stigning i homocystein-niveauet i stati­stisk signifikant grad hang sammen med udviklingen af demens.

Folsyremangel kan måske øge risikoen for demensLæs også
Fakta om demens
Homocystein – en overset dræber
Homocystein, folsyre, B6-vitamin og B12-vitamin
Folsyre kan reducere indholdet af homocystein i blodet
Folsyremangel – en ofte uopdaget årsag til alvorlig sygdom
Folsyre kan måske beskytte hjernen mod Alzheimers
Kender du advarselstegnene for demens?
Diabetes og risikoen for at udvikle demens

Kilde
Kim JM, Stewart R, Kim SW et al. Changes in folate, vitamin B12, and homocysteine associated with incident dementia. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 5. februar 2008.