B9-vitamin (Folsyre) Mave-/tarmlidelser

Folsyre nedsætter risikoen for tyktarmskræft – specielt hos rygere

Et højt kostindtag af folsyre beskytter mod tyktarmskræft – specielt hos cigaretrygere, lyder det fra forskere ved Karolinska Institute i Sverige og Harvard School of Public Health. Epidemiologiske undersøgelsesdata tyder på, at et højt indtag af folsyre nedsætter risikoen for at udvikle kræft i tyktarmen, men ingen forsøg har ikke tidligere undersøgt, om virkningen bremses, hvis personen er ryger.

Folsyre mindsker risikoen for tyktarmskræft hos rygereBeskrivelse af forsøget

Forsøget fulgte over 61.000 kvinder med det formål at belyse, om cigaretrygning påvirker folsyrens beskyttende indvirkning på tyktarmskræft. På basis af spørgeskemaer vedr. fødevareindtagelse fastlagde forskerne det gennemsnitlige folsyreindtag pr. dag til 183 mikrogram (µg) blandt forsøgsdeltagerne. I løbet af de næsten 15 år, opfølgningsperioden varede, blev der diagnosticeret 805 tilfælde af kræft i tyk- og endetarm blandt forsøgsdeltagerne. De kvinder, der indtog mindre end 150 µg folsyre dagligt, havde en 39 % højere risiko for at udvikle tyktarmskræft i forhold til de kvinder, der indtog mindst 212 µg dagligt.

Resultater

Statistiske modeller viste et dosis/reaktions-forhold mellem folsyreindtaget og risikoen for kræft i tyktarmen. Man var på basis af disse modeller i stand til at forudsige, at for hver 100 µg forøgelse i folsyreindtaget ville risikoen for tyktarmskræft falde med 34 %. Blandt de kvinder, der havde røget cigaretter i 10 år eller mere, kunne man konstatere, at de, der indtog mindst 193 µg folsyre dagligt, havde en 66 % lavere risiko for at udvikle tyktarmskræft i forhold til de kvinder, hvis folsyreindtag lå under 163 µg. De ikke-rygere, der havde det laveste folsyreindtag, havde en 41 % lavere risiko for tyktarmskræft i forhold til rygerne, men man kunne desuden konstatere, at de rygere, der indtog mest folsyre, havde samme risiko for tyktarmskræft som de ikke-rygere, der indtog mest folsyre.

Man kan dermed konkludere, at øget indtagelse af folsyre fra kosten kan nedsætte risikoen for udvikling af kræft i tyktarmen. Denne reducerende virkning er specielt udtalt blandt rygere, som har en øget risiko for at udvikle sygdom.

Læs også
B2-vitamin, folsyre og kræft i tyk- og endetarmen
Folsyre: Det stille vitamin
Potentielle kræfthæmmere
En fiberrig kost kan reducere risikoen for tarmkræft
Chili kan bremse udviklingen af tarmkræft
Soja kan medvirke til at forebygge og behandle kræft
Probiotika kan medvirke til at reducere risikoen for kræft

Kilde
Larsson SC, Giovannucci E, Wolk A. A prospective study of dietary folate intake and risk of colorectal cancer: modification by caffeine intake and cigarette smoking. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 14(3):740-3, 2005.