Mave-/tarmlidelser Sund kost og livsstil

Alkohol og tobak øger risikoen for tyk- og endetarmskræft

Forskere fra Northwestern University i Evanston, Illinois, undersøgte data fra 161.000 pa­tienter, som fik diagnosticeret kolorektal cancer (kræft i tyk- eller endetarmen) mel­lem 1993 og 2003 i USA. Patienterne blev kategorise­ret som enten tidligere eller nuværende brugere af al­kohol og tobak eller som ikke-brugere.

Patienter, som havde et alkoholforbrug ved diag­nosetidspunktet eller tidligere, fik konstateret tumo­ren cirka fem år før dem, der aldrig havde haft et alko­holforbrug. Rygere eller eksrygere var ligeledes fem år yngre. De patienter, som havde begge risikofaktorer, var næsten otte år yngre end dem, der ikke havde risikofaktorerne.

Læs også
Virus fundet i tyktarmskræft
Tarmen og dens betydning for sundheden
Rygning er skyld i flest dødsfald
Et stort alkoholforbrug kan måske fremskynde udviklingen af kræft
Calcium fremmer en sund tarm
20 % af alle hospitalsindlæggelser skyldes alkohol
Kaffe kan give kvinder kræft i maven
En fiberrig kost kan reducere risikoen for tarmkræft
Resveratrol i små doser beskytter mod tyktarmskræft

Kilde
Zisman AL, Nickolov A, Brand RE et al. Associations between the age at diagnosis and location of colorectal cancer and the use af alcohol and tobacco. Arch Intern Med 2006.