A-vitamin C-vitamin E-vitamin Mave-/tarmlidelser Vitaminlignende stoffer

Antioxidanter nedsætter risikoen for mavekræft

Spiser man en kost med et højt antioxidant-indhold, kan man nedsætte risikoen for at udvikle kræft i maven – og det gælder også patienter med en Helicobacter pylori-infektion i udbrud, viser resulta­terne af forskning i Sydkorea.

Helicobactor pylori-bakterien, som er en af de almindeligste former for bakterieinfektioner hos mennesker, er ofte blevet sat i forbindelse med udviklingen af mavekræft. Desuden kan Helicobactor pylori forårsage kronisk, aktiv gastritis og mavesår. Andre risikofaktorer for mavekræft omfatter et stort saltindtag, cigaretrygning og genetisk disposition.

C-vitamin - en stærk antioxidant, der kan medvirke til at mindske risikoen for mavekræftI den koreanske undersøgelse deltog 136 personer med tidligere tilfælde af mavekræft i familien samt 136 raske kontrolpersoner. Forsøgspersonerne udfyldte et retrospektivt spørgeskema over, hvad de havde spist i løbet af de 12 måneder, der gik forud for forsøget. Ved brug af en multi­variat-model vur­derede forskningsrapportens forfattere virkningen af kostfaktorer og H. pylori-infektion på risikoen for at udvikle mavekræft.

Hvilke antioxidanter nedsætter risikoen for mavekræft?

Et højt indtag af A-, C- og E-vitamin og betacaroten gennem kosten viste sig at have en reduceren­de indvirkning på risikoen for udviklingen af mavekræft. Hos personer med H. pylori-infektion vi­ste det sig, at et højt indtag af C- og E-vitamin gav øget beskyttelse mod mavekræft. Helt specifikt viste resultaterne, at de personer, der lå i den højeste tertil for indtag af C- og E-vita­min, havde hhv. 90 og 84 % lavere risiko for at udvikle mavekræft. I modsætning her til havde delta­gere i den laveste tertil af kombineret C- og E-vitaminindtag mere end fire gange så høj risi­ko for at udvikle mavekræft.

Forfatterne konkluderede, at et højt antioxidantindtag gennem kosten muligvis giver en øget beskyt­telse mod mavekræft. Antimikrobial udryddelse af H. pylori sammen med øget indtagelse af C- og E-vitamin kan dermed være en mulighed for at sætte forebyggende ind mod mavekræft på to fronter samtidig.

E-vitamin - en stærk antioxidant, der kan medvirke til at mindske risikoen for mavekræftLæs også
Helicobacter pylori kan medvirke til mavekræft
Visse antioxidanter kan medvirke til at forebygge mavekræft
For meget salt kan øge risikoen for mavekræft
Vigtig viden om mavesår
Carotenoider – naturens hjælp mod sygdom
C-vitamin hæmmer kræft – men hvordan?
E-vitamin kan måske mindske risikoen for leverkræft
Sildeorm: En ofte overset kilde til mavesygdom

Referencer
Kim Hj, Kim MK, Chang WK, Choi HS, Choi BY, Lee SS. Effect of nutrient intake and Helicobacter pylori infection on gastric cancer in  Korea: a case-control study. Nutr Cancer. 2005;52(2):138-46.
Penta R, De Falco M, Iaquinto G, De Luca A. Helicobacter pylori and gastric epithelial cells: from gastritis to cancer. J Exp Clin Cancer Res. 2005; 24(3):337-45.