C-vitamin Stress, angst og depression

C-vitamin sænker cortisol-niveauet i kroppen

C-vitamin og cortisol – er der en sammenhæng? C-vitamin har en sundhedsfremmende indvirkning på vores immunforsvar – men det er ikke det eneste gode, vitaminet kan gøre for os. Det har også vist sig at kunne medvirke til at sænke et for­højet niveau af cortisol – en fysisk reaktion fra kroppens side i forbindelse med stress og andre for­mer for belastning.

Et forsøg fra 2001 undersøgte virkningen af C-vitamintilskud på et højt cortisol-indhold som følge af fysisk belastning blandt maratonløbere. I et randomiseret, placebo-kontrolleret forsøg fik løberne enten 500 mg C-vitamin, 1.500 mg C-vitamin eller placebo syv dage før løbet, på selve løbsdagen og to dage efter løbet. Forskerne kunne notere sig, at de løbere, som fik 1.500 mg C-vitamin, havde et betydeligt lavere kropsindhold af cortisol efter løbet i forhold til de to grupper, som fik hhv. 500 mg C-vitamin og placebo.

Et andet forsøg, offentliggjort i tidsskriftet Psychopharmacology, gennemgik de til­gængelige videnskabelige beviser for, at C-vitamin kan reducere et højt cortisol-niveau som følge af belastning.

I et randomiseret, dobbeltblind, placebo-kontrolleret forsøg gav forskerne 3.000 mg C-vitamin dag­ligt eller placebo til 120 frivillige. De gennemgik derefter en psykologisk stress-test (Trier Social Stress Test), som ofte anvendes inden for den psykologiske forskning. Den simulerer situationer, hvor personerne skal tale offentligt og udføre regneopgaver, for at stresse dem og dermed øge corti­sol-indholdet i blodet. Hos de forsøgsdeltagere, som fik C-vitamin, målte man et lavere blodtryk og et lavere cortisol-ind­hold i blodet i forhold til placebogruppen. Denne gruppe opfattede også i ringere grad sig selv som pressede.

C-vitamin kan medvirke til at sænke cortisol-niveauet

Læs også
Plantestoffer, der kan mindske kronisk stressC-vitamin kan medvirke til at sænke cortisol-niveauet
C-vitamin mod forkølelse og stress
C-vitamin: Forskellen på traditionelt og liposomal C-vitamin
Gør noget proaktivt for at bevare et godt helbred
10 faktorer, der booster dit immunforsvar
Stress og aldring

Kilder
Peters EM, Anderson R, Nieman DC, Fickl H, Jogessar V. Vitamin C supplementation attenuates the increases in circulating cortisol, adrenaline and anti-inflammatory polypeptides following ultramarathon running. Int J Sports Med. 2001 Oct;22(7):537-43.
Brody S, Preut R, Schommer K, Schurmeyer TH. A randomized controlled trial of high dose ascorbic acid for reduction of blood pressure, cortisol, and subjective responses to psychological stress. Psychopharmacology (Berl). 2002;159(3):319-24.