C-vitamin Folkesundhed

C-vitamin forbedrer blodtrykket hos ældre

Tilskud af C-vitamin kan hjælpe ældre med at holde blodtrykket nede, hvis det ikke kan behandles med almin­delige metoder (refraktorisk hypertension), lyder det i en ny rapport.

I lyset af, at iltningsbelastning spiller en rolle for forhøjet blodtryk, ønskede japanske forskere at finde ud af, om antioxidanter kan gavne mennesker med et ukontrollabelt blodtryk. I seks måneder fik to grupper patienter 600 mg ascorbinsyre om dagen. Den ældste gruppe (gennemsnitsalder: 78) udviste en markant nedgang i det systoliske blodtryk, mens man hos gruppen med en gennemsnits­alder på 55 år ikke kunne iagttage nogen virkning af tilskuddet. Markører for iltningsbelastning, fx C-reaktivt protein, blev også reduceret blandt de ældre forsøgsdeltagere.

C-vitamin forbedrer blodtrykket hos ældreAscorbinsyre er dermed ved at vinde indpas som et vigtigt redskab til kontrol af blodtrykket hos æl­dre patienter med refraktorisk hypertension. Forsøgets forfattere bemærker, at C-vitamin kan med­virke til at holde kredsløbet sundt, da ældning af karrene også hænger tæt sammen med iltnings­be­lastningen.

Læs også
C-vitamin sænker blodtrykket
Er du ældre, mandlig ryger? Husk C-vitamin!
For højt blodtryk: Hvilke kosttilskud kan hjælpe mig?
Fakta om forhøjet blodtryk
Nødder er gode for blodtryk og hjerte
Godt humør forebygger hjertesygdom og forhøjet blodtryk
Motion og kosttilskud er vejen til livskvalitet for ældre
For lavt blodtryk – ikke farligt, men ubehageligt

Kilde
Sato K, Dohi Y, Kojima M et al. Effects of ascorbic acid on ambulatory blood pressure in elderly patients with refractory hypertension. Arzneimittelforschung 2006;56(7):535-40.