C-vitamin Folkesundhed

C-vitamin forbedrer blodtrykket hos ældre

Tilskud af C-vitamin kan hjælpe ældre med forhøjet blodtryk, som ikke kan behandles med almin­delige metoder (refraktorisk hypertension), lyder det i en ny rapport.

I lyset af, at iltningsbelastning spiller en rolle for forhøjet blodtryk, ønskede japanske forskere at finde ud af, om antioxidanter kan gavne mennesker med et ukontrollabelt blodtryk. I seks måneder fik to grupper patienter 600 mg ascorbinsyre om dagen. Den ældste gruppe (gennemsnitsalder: 78) udviste en markant nedgang i det systoliske blodtryk, mens man hos gruppen med en gennemsnits­alder på 55 år ikke kunne iagttage nogen virkning af tilskuddet. Markører for iltningsbelastning, fx C-reaktivt protein, blev også reduceret blandt de ældre forsøgsdeltagere.

Ascorbinsyre er dermed ved at vinde indpas som et vigtigt redskab til kontrol af blodtrykket hos æl­dre patienter med refraktorisk hypertension. Forsøgets forfattere bemærker, at C-vitamin kan med­virke til at holde kredsløbet sundt, da ældning af karrene også hænger tæt sammen med iltnings­be­lastningen.

Læs også
C-vitamin sænker blodtrykket
Er du ældre, mandlig ryger? Husk C-vitamin!
For højt blodtryk: Hvilke kosttilskud kan hjælpe mig?
Fakta om forhøjet blodtryk
Nødder er gode for blodtryk og hjerte
Godt humør forebygger hjertesygdom og forhøjet blodtryk

Kilde
Sato K, Dohi Y, Kojima M et al. Effects of ascorbic acid on ambulatory blood pressure in elderly patients with refractory hypertension. Arzneimittelforschung 2006;56(7):535-40.