Diabetes Hjerte-/kredsløbssygdomme Zink

Kredsløbssygdomme, diabetes og zink

Ved analyse af 3.575 forsøgspersoner i alderen 25-64 år (1.769 fra landet og 1.806 fra byområder) fandt man frem til, at antallet af tilfælde af kredsløbssygdomme (sygdomme i hjertets kranspulsårer), diabetes og glukoseintolerans var statistisk signifikant højere blandt dem, der fik mindst zink i kosten. Lavt zinkindtag hang sammen med flere tilfælde af forhøjet blodtryk, øget triglyceridindhold og lavt HDL-kolesterolniveau.

Zink påvirker kredsløbssygdomme og diabetesPlasmaindhold af insulin og blodindhold af glukose efter et måltid samt serumindholdet af lipoprotein (a) faldt i signifikant grad med øget indtagelse af zink hos mænd fra landområder og hos mænd og kvinder fra byområder. Serumindholdet af zink steg med øget kostindtag af zink hos alle deltagere. Efter justering for variabler kunne man konstatere en omvendt sammenhæng mellem zinkindtag og kredsløbssygdomme. Et lavere indtag af zink gennem kosten og et lavt serumindhold af zink gav flere tilfælde af kredsløbssygdomme og diabetes og havde en sammenhæng med risikofaktorer for forhøjet blodtryk, forøget indhold af triglycerider og mild insulinresistens.

Læs også
Zink og almindelig forkølelse
Zink mindsker risikoen for diabetes type II
Zink: Mineralet, du måske mangler
Cirrhose, muskelkramper og zink
Fakta om vitaminer og mineraler
Diabetes type II kan være arvelig
Kvinder med diabetes har forøget hjerterisiko

Kilde
Singh RB et al. Current Zinc Intake and Risk of Diabetes and Coronary Artery Disease and Factors Associated With Insulin Resistance in Rural and Urban Populations of North India. J Am Coll Nutr, 1998;17(6):564-570.