Diabetes Kalium

Kalium kan medvirke til at sænke risikoen for diabetes

Et højere serumindhold af kalium kan virke beskyttende mod udviklingen af diabetes type II, viser resultaterne af et forsøg offentliggjort i tidsskriftet Archives of lnternal Medicine fra The American Medical Association.

Kalium kan medvirke til at reducere risikoen for diabetesForskere fra Johns Hopkins University evaluerede data fra 11.530 deltagere i det såkaldte ARIC-forsøg (Atherosclerosis Risk in Communities). Deltagerne var i alderen 45-65 år, da de startede i forsøget. Ved forsøgets start blev der taget blodprøver, som blev analyseret for serumindhold af kalium. Desuden vurderede man det kostmæssige indtag af kalium beregnet ud fra kostspørgeskemaer.

Diabetesdiagnoser blev påvist under opfølgende besøg hvert tredje år over en gennemsnitlig ni år lang opfølgningsperiode efterfulgt af otte år med årlig telefonkontakt.

Forsøgets resultater

l løbet af opfølgningsperioden fik 1.475 deltagere diabetes. Risikoen for at udvikle diabetes øgedes med faldende mængder af kalium. De personer, hvis kaliumniveau var lavest (mindre end 4 milliækvivalenter pr. liter), havde en diabetesrisiko, der lå 64 % højere end dem, der havde et højt/normalt niveau på 5-5,5 milliækvivalenter. Niveauer på 4,0-4,5 milliækvivalenter blev sat i forbindelse med en lignende forøgelse.

Et lavt kostindtag af kalium kan også indikere udvikling af diabetes. De forsøgspersoner, hvis indtag var blandt de laveste 25 %, havde 37 % højere risiko for at udvikle diabetes end dem, hvis indtag lå i den øverste fjerdedel.

“Vores forsøg tyder på, at der er et omvendt proportionalt forhold mellem serumindholdet af kalium og risikoen for diabetes mellitus hos midaldrende voksne”, siger Ranee Chatterjee, MD, MPH. “Der bør gennemføres kliniske forsøg for at vurdere, om en forøgelse af serumindholdet af kalium – via medicin, farmakologiske tilskud eller øget kostindtag, alt sammen relativt enkle former for intervention – rent faktisk kan reducere risikoen for diabetes mellitus”, konkluderer de.

Læs også
Kosten påvirker risikoen for diabetes
Kosttilskuds betydning for diabetikere
Vitaminer og mineraler kan sænke blodtrykket hos diabetikere
Zink mindsker risikoen for diabetes type II
Lavere risiko for diabetes med C-vitamin, carotenoider og korn
Drik grøn te og sænk risikoen for at udvikle diabetes!
Vindruekerneekstrakt hjælper diabetikere
Diabetiske fodsår er en skjult dræber