Diabetes Kosttilskud

10.000 diabetikere har kroniske fodsår

Type II-diabetes – nogle tal

Der er ca. 245.000 personer med diagnosticeret type II-dia­betes i Danmark. Det skønnes, at der er lige så mange, der har sygdommen uden at være klar over det. Prædiabetes er forstadiet til type II-diabetes og er karak­teriseret ved enten forhøjet fasteblodsukker eller forhøjet blodsukkerindhold.

Det anslås, at op mod 10.000 af diabetikerne i Danmark har kroniske fodsår. Ca. 85 % af alle amputationer hos diabetikere skyldes diabetiske fodsår. Sårene starter ofte som tryksår, der udvikler sig, fordi diabeti­keren ikke opdager dem på grund af den nedsatte følelse, der følger med dårligt blodomløb. Det dårlige blodomløb gør desuden, at sårene har meget svært ved at hele.

Man skønner, at amputationer i forbindelse med diabetiske fodsår koster det danske sundhedsvæsen op mod 1 mia. kr. om året. Til dette tal skal lægges omkostningerne til hjemmehjælp, indlæggelse og ambulant behandling (skønsmæssigt 800 mio. kr.). Der er tale om et minimumsestimat, idet omkostningerne kun er medregnet for de første tre år, efter at såret er opstået. Desuden er produktionstabet hos patienter med sår udeladt.

I 2008 udviklede 1,2 % af diabetespatienterne fodsår, og 8,7 % af det samlede antal diabetikere levede med et diabetisk fodsår.

Læs også
Magnesiummangel og diabetes
Alfa-liponsyre er godt for type II-diabetikere
Forbrugererfaring: Alfa-liponsyre mod smerter i fødderne
E-vitamin kan nedsætte risikoen for senkomplikationer ved diabetes
B1-vitamin kan måske forbedre kredsløbet hos diabetikere
Otte veje til varme fødder
Forbrugererfaring: Ipe Roxo mod infektion i benet

Kilder
Diabetesforeningen
Sundhed.dk og Diabetiske fodsår – en medicinsk teknologivur­dering. Sundhedsstyrelsen 2011.