Diabetes Urter og krydderier

Grøn te og kaffe er godt for diabetikere

Ifølge et forsøg offentliggjort i online-tidsskriftet BMJ Open Diabetes Research & Care har indtagelse af 4 kopper grøn te (eller flere) plus 2 kopper kaffe (eller flere) en sammenhæng med en 63 % lavere risiko for at dø i løbet af en femårig periode.

Type II-diabetikere har større risiko for at udvikle kredsløbssygdomme, demens og kræft og for at pådrage sig benbrud end ikke-diabetikere. Og trods flere og flere effektive lægemidler er det stadig livsstilsændringer i form af bedre kost og mere motion, der er hjørnestenene i behandlingen af diabetes.

Tidligere forskningsresultater tyder på, at regelmæssig indtagelse af grøn te og kaffe kan være godt for helbredet på grund af de forskellige biologisk aktive stoffer, disse drikke indeholder. Men kun få af disse forsøg er gennemført med diabetikere. Forskerne besluttede sig derfor for at undersøge den potentielle indvirkning af grøn te og kaffe – både hver for sig og sammen – på risikoen for dødsfald blandt diabetikere.

De fulgte helbredstilstanden hos 4.923 japanere (2.790 mænd og 2.133 kvinder med en gennemsnitsalder på 66 år) med diabetes type II i gennemsnitligt lige godt 5 år. Alle var registreret i The Fukuoka Diabetes Registry, som er en multicenter, prospektiv undersøgelse, der følger effekten af medicinsk behandling og livsstil i forhold til den forventede levetid for type II-diabetikere.

Alle deltagere udfyldte et spørgeskema, der bl.a. omfattede deres daglige forbrug af grøn te og kaffe. De blev bedt om baggrundsinformation om livsstilsfaktorer som regelmæssig motion, rygning, alkoholindtag og antal timers søvn. Man målte højde, vægt og blodtryk og tog blod og urinprøver for at undersøge, om der var underliggende risikofaktorer.

607 af deltagerne drak ikke grøn te, 1.143 drak op til 1 kop pr. dag, 1.384 drak 2-3 kopper pr. dag, og 1.284 drak 4 kopper eller flere om dagen. 994 af deltagerne drak ikke kaffe, 1.306 drak mindre end 1 kop om dagen, 963 drak 1 kop om dagen, mens 1.660 drak 2 eller flere kopper.

I løbet af overvågningsperioden døde 309 deltagere (218 mænd og 91 kvinder). Hovedårsagerne var kræft (114) og kredsløbssygdom (76). I forhold til de deltagere, der ikke drak hverken kaffe eller te, havde de, der drak en eller begge dele, større risiko for at dø (af alle årsager). Den laveste risiko opnåede de, der drak større mængder af både grøn te og kaffe.

  • Grøn te alene: Op til 1 kop grøn te hver dag gav 15 % lavere risiko for at dø, mens 2-3 kopper gav en reduktion på 27 %. Ved 4 kopper eller flere pr. dag var risikoen faldet med 40 %.
  • Kaffe alene: Blandt kaffedrikkerne blev risikoen reduceret med 12 % ved mindre end 1 kop pr. dag og med 27 % med en 1 kop pr. dag. De deltagere, der drak 4 kopper kaffe eller mere pr. dag havde 40 % lavere risiko.
  • Både grøn te og kaffe: Risikoen var endnu lavere hos de deltagere, der drak både grøn te og kaffe hver dag:
    • 51 % lavere for deltagere, der drak 2-3 kopper grøn te plus 2 kopper kaffe eller mere.
    • 58 % lavere for deltagere, der drak 4 eller flere kopper grøn te plus 1 kop kaffe.
    • 63 % lavere for en kombination af 4 kopper grøn te eller mere plus 2 kopper kaffe eller mere pr. dag.

Forsøget var et observationsstudie og kan derfor ikke give noget fingerpeg om årsagen. Forskerne advarer om troværdigheden ved subjektive vurderinger af, hvor meget grøn te og kaffe den enkelte deltager indtager.Desuden indsamlede man ikke data om andre faktorer, der kunne have indflydelse, fx husstandsindkomst og uddannelsesmæssig baggrund. Og den grønne te, der drikkes i Japan, er muligvis forskellig fra grøn te i andre dele af verden.

Biologien bag disse observationer er endnu ikke fuldt klarlagt, lyder det fra forskerne. Grøn te indeholder adskillige antioxidante og betændelseshæmmende stoffer, bl.a. fenoler, theanin og koffein. Kaffe indeholder også adskillige biologisk aktive stoffer, bl.a. fenoler. Udover kaffens potentielt skadelige indvirkning på kredsløbet menes drikken at kunne ændre insulinproduktion og -følsomhed.

”Dette prospektive følgegruppeforsøg påviste, at øget indtagelse af grøn te og kaffe havde en signifikant sammenhæng med en reduceret risiko for at dø af alle årsager – og at virkningerne forstærker hinanden”, konkluderer forskerne.

Læs også
Diabetes – find ud af, om du er i risikozonen!
Diabetes – du kan gøre RIGTI’ meget med den rigtige kost…
Diabetikere bør tænke over deres kaffeforbrug
Diabetes: Bedre insulinresistens med en antioxidantholdig kost
10.000 diabetikere har kroniske fodsår
1-3 kopper kaffe om dagen er helt ok
Kaffedrikning og hjertesygdomme
Lev længe – drik grøn te
Grøn te og udholdenhed
Plantestoffer, der kan mindske kronisk stress

Kilde
Komorita Y et al. Additive effects of green tea and coffee on all-cause mortality in patients with type 2 diabetes mellitus: the Fukuoka Diabetes Registry. BMJ Open Diabetes Research & Care, 2020; 8(1): e001252 DOI:10.1136/bmidrc-2020-001252.