D-vitamin Diabetes

D-vitamin forebygger type I-diabetes

Et forsøg har fundet en tæt forbindelse mellem lavt blodindhold af D-vitamin og type I-diabetes (insulin-afhængig diabetes).

Beskrivelse af forsøget

Det medicinske tidsskrift Diabetologia omtaler forsøget, hvor forskerne undersøgte frosne blodprøver taget mellem 2002 og 2008 af 1.000 aktive militærfolk, som alle senere udviklede type I-diabetes. De matchede hver med en prøve fra en rask person af samme alder og køn udtaget inden for to dage fra samme dato – og fulgte derefter patienterne til og med 2011.

D-vitamin kan medvirke til at forebygge type I-diabetesSammenlignet med et D-vitaminniveau på 40 ng/ml blod havde deltagere med ≤17 ng mere end tre gange så høj risiko for at udvikle type I-diabetes. Patienter med målinger på 17-23 ng havde mere end dobbelt så høj risiko for at udvikle sygdom. De fleste amerikanere lider af moderat til alvorlig D-vitaminmangel og har behov for 2.000-4.000 I.E. D-vitamin eller mere dagligt for at opretholde et optimalt niveau.

Diabetologia-forsøget var ikke randomiseret, og resultatet er en sammenhæng, der ikke nødvendigvis afspejler årsag og virkning. Men forsker Cedric F. Garland, professor i almen og forebyggende medicin ved University of California, San Diego, observerer, at type I-diabetes “har de samme tegn som de sygdomme, vi normalt forebygger med vitamintilskud: Engelsk syge, skørbug og pellagra”.

Et tilsvarende finsk forsøg

For nogle år siden indsamlede finske forskere data til et forsøg offentliggjort i Lancet, Englands mest velanskrevne medicinske tidsskrift. I 1966 testede 12.000 gravide kvinder i det nordlige Finland virkningen af D-vitamin til forebyggelse af engelsk syge (rakitis). Den anbefalede dagsdosis for spædbørn var 2.000 I.E. D-vitamin, og ud af de 12.231 børn, der blev født det år, fik 10.821 enten den anbefalede dagsdosis, mindre end dagsdosis eller slet intet tilskud. 30 år senere kontaktede forskerne deltagerne og fandt frem til, at 81 havde fået diagnosticeret diabetes. De, der havde fået 2.000 I.E. D-vitamin i deres første leveår, havde en signifikant lavere risiko for at udvikle diabetes i forhold til dem, der ikke fik tilskuddet. De konkluderede: “Tilstrækkelige tilskud af D-vitamin til spædbørn kan medvirke til at bremse stigningen i antallet af tilfælde af type I-diabetes”. 

Siden forsøget i 1966 har Finland reduceret den anbefalede dagsdosis af D-vitamin markant og har nu verdens højeste antallet af tilfælde. Også amerikanske børnelæger anbefaler en maksimal dosis på 400 I.E. D-vitamin for spædbørn og børn, hvilket er 1/5 af den mængde, man anvendte i forsøget fra 1966.

Natur-Drogeriet A/S forhandler D3 -vitamin i to varianter: Tabletter med hhv. 35 og 85 mikrogram.

D-vitamin kan medvirke til at forebygge type I-diabetesLæs også
Diabetes og D-vitaminmangel
Diabetes og D-vitamin til børn
D-vitamin til spædbørn nedsætter risikoen for diabetes type I
Calcium og D-vitamin reducerer risikoen for diabetes
Diabetes og grøn te
D-vitamin medvirker til regulering af diabetes
D-vitaminmangel øger muligvis risikoen for diabetes type l
Diabetes – find ud af, om du er i risikozonen!

Kilder
Gorham ED et al. Lower prediagnostic serum 25-hydroxyvitamin D concentration is associated with higher risk of insulin-requiring diabetes: a nested case-control study. Diabetologia, 2012,
55:3224-3227.
Hypponen E et al. Intake of vitamin D and risk of type I diabetes: a birth-cohort study. Lancet, 2001 3;358(9292):1500-3.