Sund kost og livsstil

Ældre spiser for lidt frugt og grønt

Færre end halvdelen af en gruppe på 445 personer i alderen 65+ fik ifølge en spørgeskemaundersøgelse de anbefalede fem portioner frugt og grønt om dagen. 37 % af dem, der levede i byområder, og 51 % af dem, der levede i landområder, fik mindst fem portioner frugt og grønsager om dagen.

Det er især mandlige rygere med et lavt socialt engagement, der spiser for lidt frugt og grønt.

Kilde
Johnson AE et al. Fruit and Vegetable Consumption in Later Life. Age Ageing. 1998;27:723-738.