Naturmidlernes historie og pionerer Sund kost og livsstil

Julia Vøldan: Hvad man selv kan gøre for ikke at tabe sit hår

I Regionsposten af 2. marts 1980 kan man læse, at 825 mænd har fået nyt hår i England i løbet af de sidste to år. Det foregår ved hjælp af operati­oner, hvorved hudlapper transplante­res fra nakken og over på den skalde­de isse. Prisen varierer fra 10.000 kr. og op til 30.000 kr.

I samme artikel kan man læse, at omkring hver tredje danske mand har problemer med skaldethed, og proble­merne starter tidligere og tidligere. I enkelte tilfælde begynder mænd alle­rede i 21-årsalderen at miste håret.

I mere end ti år har jeg interesseret mig for hårets forbindelse med krop­pens syre/base-balance. Når unge mænd i tyverne får tyndt hår og be­gyndende skaldethed og henvender sig til mig, så viser det sig uden undtagel­se, at de indtager alt for megen syre­holdig føde. Så snart de holder op med det syreholdige og går over til base­dannende mad og drikke, så standser håraffaldet, og de små tynde fronthår begynder efterhånden at vokse nor­malt igen. Også for tidlig gråhårethed har syreoverskud som hovedårsag, således at håret ofte mørkner igen ved overgang til en mere grønsagsrig kost, dvs. mindst ½ kg grønsager pr. dag.

Nærmere forståelse for hårets ernæring fik jeg en gang jeg så en teg­ning af en forstørret hårsæk. Den vi­ste, at hver hårrod er omslynget af et tæt lymfekarnet. Her kom mine erfa­ringer med syge mennesker mig til go­de. Jeg har nemlig fundet ud af, at hvert eneste menneske, som fejler no­get med lymfen, fx hævede lymfe­kirtler, altid har for megen syre i krop­pen, og at fire ugers diæt med overve­jende basisk kost (kartofler, grønsager og sødmælk) kunne få disse kirtler til at genvinde normalstørrelsen. Samme diæt kan også standse håraffald!

Det mest skadelige for hårvæksten er syreholdige drikke som øl, vin, spi­ritus, cola, sodavand (undtagen Ram­løsa og danskvand), frugt- og bærsaf­ter, kaffe, almindelig te og alle sure mæl­kearter. Tilbage bliver rent vand, søde mælkearter som sød- og skummet­mælk, hjemmepressede grønsagssafter samt urtevandet fra kogte grønsager. Af urteteer er løvetand- og brænde­nældete de bedste for hå­ret. De to sidste kan også indgni­des i hårbunden morgen og aften, eller duppes på en skaldet isse, hvor der endnu er ganske små hårfnug tilbage. Det er da sket gang på gang, at den standsede hårvækst er kommet i gang igen, også hvor det drejede sig om en helt bar plet indimellem det andet hår. Da kan der først komme små hvide hår, men bagefter får hårene den nor­male farve.

Læs også
Frede Damgaard: Syre/base-balancen
Syre/base-balancen: Syredannende fødevarer
Syre/base-balancen: Basedannende fødevarer
Eva Lydeking-Olsen: Syre/base-balancen
Jojobaolie – ørkenens flydende guld
Sjove facts om hår

Kilde
Julia Vøldan, NY TID OG VI, april 1980.

art-voeldan

Julia Vøldan, født 1922, død 1988, var en af vores helt store helseforkæmpere. Hun var optaget af kroppens plus- og minus balance, syre/base-balance og søvnbalance. I 1978 blev Julia Vøldan ansat ved Raastrup Kursted ved Svendborg. Hun gjorde en kæmpe indsats for stedet, som blev kendt i vide kredse og meget besøgt. Julia Vøldan havde et stort navn hos vegetarer. Hun er bl.a. forfatter til bogen ”Plus-Minus-Balancen”, der er solgt i store oplag, ligesom hun var en efterspurgt foredragsholder. Da hun forlod Raastrup Kursted i 1982, åbnede hun sit eget kursted i Jyderup på Sjælland.