Sund kost og livsstil

Flavonoider i grøn te hjælper synet

Ved laboratorieforsøg har man påvist, at flavonoiderne quercetin og EGCG (fra grøn te) kan beskytte nethindens celler mod iltningsbelastning.

Forskerne belastede cellerne med oxidanter som brintoverilte. Behandling med flavonoider blokerede produktionen af biprodukter (reaktive iltarter), reducerede celledød og fremkaldte produktion af afgiftende enzymer. Forudgående behandling reducerede celledød som følge af iltningsbelastning med 80-100 %. Man kunne endog påvise positive egenskaber ved at tilføje flavonoider efter belastningen.

Beskyttelse af nethindecellerne er væsentligt til forebyggelse af aldersrelateret makulær degeneration og synsnedsættelse i forbindelse med diabetes.

Læs også
Grøn te beskytter øjnene
Synet – og hvordan du passer på det
Øjnene kan være årsag til mange problemer – på måder, man ikke lige forestiller sig…
Grøn te og udholdenhed
De 28 vigtigste advarselstegn
Øjnene kan være årsag til mange problemer – på måder, man ikke lige forestiller sig…
Ginkgo biloba og grøn stær
Synsbedrag

Kilde
Hanneken A et al. Flavonoids protect human retinal pigment epithelial cells from oxidative-stress-induced death. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006:47:3164-3177.