Folkesundhed Naturmidler

Ginkgo biloba og grøn stær

Grøn stær med normal spænding er en form for primær, åben-vinkel glau­kom, hvor der er sket skader på den optiske nerve og synsfeltet på trods af, at målingerne af trykket i øjet ligger inden for det statistisk normale. Man kender ikke til de nøjagtige årsager til sygdommens anatomiske og funktionelle skader, men der er to primære teorier:

  • Reduceret blodtilstrømning til synsnerven eller
  • et relativt højt tryk i øjet.

Eftersom nogle patienter med grøn stær med normal spænding fortsat oplever et tab af synsfeltet efter igangsætning af konventionel medicinsk behandling, er det værd at undersøge, om andre for­mer for behandling har en effekt.

Ginkgo biloba har vist sig at kunne forbedre blodgennemstrømningen af væv, og planten er derfor en indlysende kandidat til denne form for forsøg. I et randomiseret, dobbeltblind, placebo-kontrolleret overkrydsningsforsøg fik 27 patienter med bilaterale skader på synsfeltet som følge af grøn stær med normal spænding enten 120 mg ginkgo biloba-ekstrakt (svarende til 6 g af urten) eller placebo. Eftersom der var tale om et overkryds­ningsforsøg, fungerede patienterne som egen kontrolgruppe.

Der blev gennemført tests af synsfeltet ved forsøgets start og ved slutningen af hver fire ugers for­søgsperiode. Man målte primært enhver form for ændring i synsfeltet og udviklingen af okulære eller systemiske komplikationer. Efter behandlingen med ginkgo biloba kunne man iagttage en sta­tistisk signifikant forbedring i målingerne af synsfeltet, men man fandt til gengæld ingen ændring i det indre tryk i øjet, blodtrykket eller hjerterytmen. Ingen af patienterne udviste tegn på okulære eller systemiske bivirkninger i forsøgsperioden.

Forfatterne konkluderede, at deres resultater tyder på, at ginkgo biloba-ekstrakt kan forbedre allere­de eksisterende beskadigelse af synsfeltet hos nogle personer med grøn stær med normal spænding. Men de bemærker, at den nøjagtige forklaring på denne virkning endnu ikke er kendt.

Resultaterne af dette forsøg er lovende, men som forfatterne påpeger, er der behov for en længere behandlingsperiode, før man kan fastslå, om virkningen af ginkgo biloba-ekstrakt er midlertidig eller vil bibeholdes, hvis behandlingen fortsættes. De heromtalte resultater tyder dog på, at ginkgo biloba kan være et godt alternativ eller supplement til alle patienter med synsskader – uanset hvilken form for grøn stær der er tale om. Men det skal understreges, at ginkgo biloba i sig selv ikke er tilstrækkeligt behandling, hvis trykket i øjet er forø­get i signifikant grad.

Læs også
Naturlige veje til at undgå synsproblemer
Ny synstavle afslører grøn stær, før sygdommen opstår
Ginkgo biloba til din hukommelse
Ginkgo biloba beskytter og bevarer din hjerne
Ginkgo biloba til kamp mod frie radikaler
Ginseng og ginkgo biloba – et godt makkerpar

Kilde
Quaranta L, Bettelli S, Uva MG et al. Effect of Ginkgo biloba extract on preexisting visual field damage in normal tension glaucoma. Ophthalmology 2003; 110:359-364.