Knogler og tænder Kosttilskud

Omega-3 fedtsyrer og parodontose

Mundhygiejne har ikke kun noget med munden at gøre. Man har fundet ud af, at dårlig mundhygiejne har en sammenhæng med adskillige sygdomme, herunder hjertesygdom, diabetes og Alzheimers. Det er bakteriel biofilm (plak), der fremkalder parodontose. Derfor er det så vigtigt at børste tænderne og tandkødet regelmæssigt for derved at forebygge og nedbryde plak.

En metaanalyse og to kliniske forsøg viser, at tilskud af omega-3 fedtsyrer har en signifikant indvirkning på tandkødsbetændelse og parodontose. På verdensplan er parodontose den sjette mest fremherskende sygdom. Den er karakteriseret ved betændelse i tandkødet, som kan resultere i tab af tænder og nedbrydning af knogler og føre til kroniske sygdomme som kredsløbsproblemer, diabetes, kræft og luftvejslidelser.

Beskrivelse af metaanalysen

Metaanalysen omfattede seks forsøg med omega-3 fedtsyrerne eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA) til behandling af parodontose. Dosering af EPA og DHA og behandlingens udstrækning varierede. Forsøgsdata omfattede klinisk vurdering af tændernes fæsteniveau, pochemåling (måling af dybde på tandkødslommer), tandkødsindeks, blødning ved pochemåling og plakindeks.

Omega-3 fedtsyrer og parodontose - der er en sammenhæng

Undersøgelsen af klinisk fæsteniveau og pochemålingen afslørede en signifikant forbedring ved tilskud af omega-3 sammenlignet med placebo i fire af de seks forsøg. Tre forsøg viste en sammenhæng mellem omega-3 tilskud og tandkødsindeks. ”Tilskud af omega-3 fedtsyrer kan være en let måde at forbedre behandlingen – både på kort og langt sigt – af patienter med parodontose”, skriver Anne B. Kruse og hendes kolleger. ”Indtagelse af fiskeolie-kapsler samtidig med behandling for parodontose er enkelt og relativt billigt. Det kan være sværere for patienter at få samme mængde DHA og EPA ved at ændre deres kostsammensætning”.

Beskrivelse af forsøg 1

Et randomiseret forsøg offentliggjort i Indian Journal of Dental Research vurderede virkningen af omega-3-tilskud hos 90 mænd og kvinder med kronisk moderat parodontose. 48 deltagere fik 180 mg EPA og 120 mg DHA to gange dagligt i en måned sammen med bearbejdning af rodoverfladen og tandkødet, mens en kontrolgruppe fik behandling uden omega-3 tilskud. Man vurderede tændernes fæste, pochedybde og plak- og tandkødsindeks ved forsøgets begyndelse og efter 1 og 3 måneder.

Tandfæsteniveauet var forbedret efter både 1 og 3 måneder blandt de deltagere, der fik omega-3 tilskud sammenlignet med kontrolgruppen og med målingerne ved forsøgets begyndelse. Tandkødsindekset blev reduceret for begge grupper, men reduktionen var kun signifikant ved forsøgets afslutning for de deltagere, der havde fået omega-3.

Beskrivelse af forsøg 2

I et andet randomiseret forsøg omtalt i tidsskriftet Nutrients fik 30 patienter med parodontose i fase III eller IV en rodbehandling, og 16 af patienterne fik derudover 2,6 g EPA og 1,8 g DHA pr. dag. Undersøgelse af tandkødet foretaget ved begyndelsen og afslutningen af forsøget dokumenterede en signifikant forbedring i tændernes fæste, blødning ved pochemåling og pochedybde i den gruppe, der fik omega-3. Mængden af proinflammatoriske cytokiner blev sænket, og det betændelseshæmmende cytokin IL-10 var signifikant forøget i spytprøver fra de deltagere, der havde fået omega-3 tilskud, i forhold til dem, der ikke havde.

Disse forsøg underbygger en voksende mængde beviser for, at tilskud af omega-3 kan være et lovende supplement til almindelig parodontose-behandling. Forfatterne til metaanalysen bemærker, at et alternativ til den antibiotika, der anvendes i behandlingen af tandkødssygdomme, kan medvirke til delvis at løse det potentielle problem med resistens mod antibiotika i denne gruppe patienter.

Læs også
Tandkødsblødninger øger risikoen for hjerteinfarkt
Calcium er vigtigt for et sundt tandkød
Myter om tænder
Q10 mindsker tandkødsbetændelse
Omega-3 – et mirakelmiddel?
Naturtandlæge: Sunde tænder, sund krop
Historiske betragtninger om mundhygiejne
Omega-3 fedtsyrer hjælper patienter med Retts Syndrom

Kilder
https://www.lifeextension.com/newsletter/2020/10/research-shows-promise-for-gum-disease
Mawardi HH et al. Saudi Med J. 2015;36(2):150-8.
Teixeira FB et al. Front Aging Neurosci. 2017; 9: 327.
Mustapha IZ et al. J Periodontol. 2007;78(12):2289-302.
Paraskevas S et al. J Clin Periodontol. 2008;35(4):277-90.