Godt at vide Hjerte-/kredsløbssygdomme Naturmidler

Ginkgo biloba påvirker ikke blodfortyndende medicin

I et dansk, randomiseret dobbeltblind placebo-overkrydsningsstudie fulgte forskere 24 patienter i alderen 33-79 år, der var på langtidsbehandling med blodfortyndende medicin (Warfarin), i 3 x 4 uger afbrudt af udvaskningsperioder på 2 uger med henblik på spørgsmålet om interaktion (vekselvirkning) mellem ginkgo biloba (og CoQ10) og den blodfortyndende medicin.

Resultaterne viste, at der ikke kunne konstateres en statistisk signifikant indflydelse af ginkgo biloba (og heller ikke af CoQ10) på virkningen af den blodfortyndende medicin.

Kilde
Engelsen J et al: Effect on Coenzyme Q10 and Ginkgo biloba on Warfarin Dosage in Stable, Long-term Warfarin Outpatients. A Randomised, Double Blind, placebo-crossover Trial, Journal of Thrombosis and Haemostasis 2002; 87: 1075-76.