Godt at vide

Tro hjælper, når livet er ved at slutte

Forskere har interviewet 160 mennesker med en forventet levetid på under tre måneder for at vurdere, om en religiøs tro eller åndelighed ( defineret som det at have en følelse af mening, en indre fred eller tro) kunne modvirke depression og håbløshed hos dem. Patienterne blev udspurgt om

  • symptomer på depression
  • fornemmelse af håbløshed
  • selvmordstanker
  • social støtte
  • symptomer og
  • evne til at klare sig fysisk.

Patienter, som havde en stærk fornemmelse af mening og en stærk tro, havde en mindre tilbøjelighed til at have symptomer på fortvivlelse og håbløshed.

Resultaterne peger på, at hvis man hjælper patienter til at få et åndeligt velbefindende eller at få styrket deres religiøse tro, kan det gøre dem bedre til at undgå fortvivlelse, håbløshed og psykiske smerter, så de bedre kan kommer overens med deres død. Forskerne anbefaler, at ansatte i sundhedsvæsenet inddrager psykologiske og åndelige elementer i plejen af døende patienter, idet patienterne selv i de sidste måneder før døden har mulighed for at finde mening med og værdier i deres liv.

Læs også
Placebo-gåden: Tro KAN flytte bjerge…
Depression – en sygdom, der kan behandles
Ni sandheder, der giver dig en sund alderdom
Døende kræftpatienter overbehandles
Kirstine Nolfi: Erfaringer fra min praksis

Kilde
The Lancet, 2003; 361.