Godt at vide

Naturmedicin og alternativ behandling som supplement til sundhedsvæsnet

En undersøgelse blandt patienter på det nu lukkede Hørsholm Hospital viste, at 41 % af de indlagte også anvendte det alternative behandlingssystem. Undersøgelsen blev foretaget af lægerne Jørgen Dirach og Mette Kringelbach og offentliggjort i Ugeskrift for Læger.

Lægerne konkluderede, at naturmedicinen og den alternative behandling ikke bliver betragtet som et alternativ til det etablerede sygehusvæsen, men derimod som et supplement. Undersøgelsen afkræfter dermed, at patienter søger alternative veje, fordi de er utilfredse med sundhedsvæsenet. Af de 348 adspurgte angav kun 2 patienter utilfredshed med sundhedsvæsnet som årsag til kontakt med det alternative behandlingssystem.

Den altovervejende grund synes at være ønsket om at forebygge sygdomme eller styrke helbredet. I de tilfælde, hvor den alternative behandling anvendes som direkte sygdomsbehandling, drejer det sig som regel om hjælp til at lindre smerter.

Det er tilsyneladende især kvinder, der anvender naturmedicin eller går til alternative behandlere. Undersøgelsen giver ikke nogen forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan, men anfører blot, at kvinder også hyppigere bruger sundhedsvæsenet end mænd.

50 af patienterne havde haft kontakt med alternative behandlere, og halvdelen af dem brugte også det alternative system, mens undersøgelsen blev foretaget. Det er mest almindeligt at gå til zoneterapeut, biopat/homøopat samt klog kone/mand.

De fleste havde fået anbefalet den alternative behandler af familie eller bekendte – én enkelt dog af sin egen læge. Undersøgelsen viste, at man gennemsnitlig kom hos en behandler 6 gange, det højeste oplyste tal var 25. 2/3 oplyste, at de havde haft nytte af behandlingerne.

126 af patienterne havde anvendt naturmedicin. De mest udbredte midler var urter og urteudtræk, vitaminer, mineraler og sporstoffer. 60 % havde fået anbefalet midlerne af familie eller bekendte, mens omkring 40 % var blevet tilskyndet efter at have læst om dem i aviser og ugeblade. Hele 75% mente, at de havde haft gavn eller effekt af de alternative midler.

Læs også
Lægerne må lære af de alternative behandlere
Carsten Vagn-Hansen: Komplementær behandling og empowerment
Zoneterapi – helende tryk på fodsålerne
Utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet
Naturmedicin med en kemikers øjne
Alzheimers sygdom – og alternativ forebyggelse og behandling
Alternativ behandling udbredt blandt kræftpatienter