Godt at vide

Genmanipulerede fødevarer fra Monsanto

Med 2010-høsten har Monsanto planer om at slippe sit seneste “Frankenfood-eksperiment” løs på de amerikanske og canadiske forbrugere – GenuitySmartStax-majs,en ny version af genetisk muteret majs med otte unaturlige gener. Det er den foreløbige kulmination på en overraskende skandale, som langsomt har fået lov at udvikle sig i løbet af de seneste 10 år. l denne periode er andelen af muterede frø fra Monsanto vokset til 90 % for soja og 85 % for majs – og hvede står næst på listen.

Monsanto tromler ofte andre virksomheder og har tiltrukket sig opmærksomhed i det amerikanske justitsministerium, som er med til at afdække evt. monopoldannelser. Man har brugt millioner af lobbyist­dollars på at få gennemført sine planer, inden de amerikanske forbrugere opdagede, hvad der skete. Monsanto-spiller med musklerne for at trænge verdensmarkedet for fødevarer og korn op i et hjørne. Og en del af denne proces er at ændre fødevarernes grundlæggende natur i en negativ retning.

Der er ikke ret mange, der ville spise Monsantos “mad”, hvis de vidste, hvad det er, de spiser. Præsident Obama og hans familie ville ikke spise det. Det ville Bush-familien heller ikke. Selv medarbejdere i en Monsanto-kantine ville sige nej tak. Det lyder måske morsomt, men det er ikke noget at grine ad. Dit helbred og dine børns og børnebørns helbred er i fare. Det kunne være en scene fra en skrækfilm, men det foregår i virkelighedens Amerika. Forestil dig, at din tarm er forvandlet til en Roundup-fabrik, og at andre forkvaklede genetiske signaler langsomt, men sikkert undergraver dit helbred. l modsætning til akut madforgiftning fra smitsomme E.coli-bakterier sker skaderne langsomt og snigende.

Derfor er génmanipulerede fødevarer farlige

Med Monsantos GMO-teknologi (genetisk modificeret organisme) indarbejdes gener fra andre arter i fødevarernes DNA – og dermed ændres de grundlæggende. l nogle tilfælde gør disse gener afgrøderne mere tolerante over for ukrudtsmidlet Roundup, som Monsanto også fremstiller, og i andre tilfælde får disse fremmede gener fødevarecellernes DNA til at producere giftige proteiner, der fungerer som ukrudtsmiddel.

De færreste har det godt med selve ideen bag ændring af fødevarer i et stort genetisk eksperiment med ukendte konsekvenser. Tanken om fødevarer, der producerer sine egne giftstoffer, er ligeså afskyvækkende. Hvem vil spise giftige fødevarer? Og endnu færre har det godt med, at denne teknologi ligger i hænderne på Monsanto – en virksomhed, der har historisk ry for fuldstændigt at se stort på menneskets helbred. Det var Monsanto, som med fuldt overlæg forgiftede vores planet med de skadelige PCB-stoffer.

Selve det at udvikle GMO-korn udgør en sundhedsrisiko. Der anvendes virale promotor-gener i produktionen, og de bliver en del af DNA-blandingen og øger dermed risikoen for nye typer af virussygdomme. En utilsigtet bivirkning ved denne produktionsteknologi er kronisk aktivering eller undertrykkelse af normale gener i modificerede planter. Derved ændres både den faktiske næringsstofstruktur i fødevaren og funktionen i de proteiner, der findes i fødevaren – og det er en meget alvorlig sag.

Hele GMO-produktionsprocessen er uforudsigelig. Det sker en række tilfældige genetiske ting i hver eneste fødevarecelle, der invaderes af mutante gener. Hvert gen har ikke kun én funktion, men
interagerer med andre gener, så produktionen af GMO-mad er ikke konsistent, og derfor kan man ikke garantere sikkerheden – særligt når man tænker på, at vores viden om gén-afhængigheder  stadig er på spædbarnsstadiet.

At spise fødevarer, der er muteret af fremmede arter, er for at sige det mildt et stort eksperiment. GMO-mutanter kan overføres til de levende bakterier i din fordøjelseskanal – det er påvist i dyreforsøg. Dette kan på negativ vis ændre den måde, dine tarmbakterier opfører sig på, så de kan danne pesticider og blive mere resistente over for immunforsvar og medicinsk behandling. Overføres GMO-mutanterne til en eksisterende infektion i din fordøjelseskanal, kan det være med til at skabe din helt egen, personlige superbakterie.

Fordi proteinerne i GMO-fødevarer er strukturelt anderledes end normale fødevarer, øger de risikoen for allergier signifikant. Allergi er en af de former for inflammation, som formentlig skyldes GMO-fødevarer, men der er mange andre potentielle kilder (bl.a. forkert stofskifte, indbygget toksicitet i fødevarer og pesticid-rester i maden). Disse problemer vil medvirke til at forværre andre former for inflammation, fx. forurening og stress, og denne øgede inflammationsbyrde baner vejen for mange andre sygdomme. Det er sandsynligt, at GMO-fødevarer vil have stor indvirkning på graviditetsproblemer og udviklingsforstyrrelser hos børn. På nuværende tidspunkt kan ingen med sikkerhed benægte, at GMO-mad spiller en rolle ved autisme – antallet af autister er steget i takt med brugen af genmanipulation. En analyse af data fra Monsanto har vist, at forskellige typer af GMO-majs gav signifikant inflammatoriske organskader på rotter.

Det har nu vist sig, at indtagelse af store mængder af pesticidrester – Roundup sprøjtes i større og større mængder på GMO-afgrøder – afbryder hormonsystemet. Et nyt forsøg viser, at disse Roundup-rester er meget interaktive med kønshormoner og ødelægger deres funktion. Et østrigsk forsøg fra 2008 viste, at indgivelse af GMO-majs til mus i flere generationer resulterede i fertilitetsproblemer og nyresvækkelse, samt ændringer i stofskiftestier med forbindelse til inflammation, kolesterol og protein.

GMO-afgrøder ændrer også jordens kvalitet drastisk og i negativ retning. Faktisk har man fundet frem til, at jorddyr som orm har GMO-mutante majsgener i deres celler. Dette resultat er betydningsfuldt for os – der er absolut ikke noget, der hindrer, at det også sker hos mennesker. Hvis du vil vide mere om de altødelæggende konsekvenser ved GMO-mad, så læs Jeffrey Smiths bøger Seeds of Deception og Genetic Roulette.

Og nu tænker du så måske: Hvis GMO’er er så farlige at indtage, hvorfor er de så tilladt i vores mad?

Virksomhedsnepotisme: Vi er i fare, fordi myndighederne er korrupte

Vi ved nu, at de forskere fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, der oprindelig arbejdede med sikkerheden ved GMO-fødevarer, havde store betænkeligheder, som omfattede allergier,  toksiner, negativ effekt på næringstilstanden og nye sygdomme. De tilrådede kraftigt, at man foretog langsigtede forsøg, men blev ignoreret af FDAs ledelse, som i stedet fastslog, at GMO-fødevarer var “substantieltækvivalente” med normale fødevarer. I 1992 offentliggjorde FDA-ledelsen denne politik: “FDA kender ikke til data, der viser, at fødevarer udarbejdet ved brug af disse nye metoder adskiller sig fra andre fødevarer på en meningsfuld eller ensartet måde”. Set i bakspejlet var denne politik, som stadig er gældende, en lodret løgn og et svigt af befolkningens tillid.

Sagsanlæg har nu fået de dokumenter, der udtrykker FDA-forskernes betænkeligheder, frem i lyset. Du kan læse dem alle på Biolntegrity.org’s webside. Og det at fremskynde markedsføringen af GMO-fødevarer er også et alvorligt brud på forskerverdenens videnskabelige integritet.

l dag er Monsanto en af verdens førende inden for proteomisk teknologi – avanceret analyse af proteinstruktur og -funktion. Italienske proteomik-forskere har allerede uigendriveligt bevist, at GMO-fødevarer er så genetisk forskellige fra normale fødevarer, at man ikke på nogen mulig måde kan anse dem for at være ækvivalente med normale fødevarer. Det ville FDA uden tvivl selv kunne fastslå i løbet af nogle timer. Hvorfor opfører FDAs forskere sig så, som om de har håndjern på?

Et af bedste eksempler på virksomhedsnepotisme er Michael Taylor. Han var FDA-advokat og direktionssekretær for FDAs chef fra 1976 til 1981.1981-1991 arbejdede han for advokatfirmaet King and Spaulding, hvor han fungerede som Monsantos advokat og lobbyist. Han var en af de væsentligste fortalere for tilbagekaldelse af Delaney-klausulen, en lov fra 1958, der forbød indførelse
af kendte kræftfremkaldende stoffer i forarbejdede fødevarer – en lov, som Monsanto hadede, og som endte med at blive tilbagekaldt af Clinton i 1996. Taylors hovedansvar på dette tidspunkt var at opnå lovmæssig godkendelse af Monsantos genetisk modificerede kræftfremkaldende væksthormon (rBGH). For at afslutte dette arbejde kom Taylor tilbage til FDA i 1991 med titlen Deputy Commissioner for Policy at the Food and Drug Administration. Han var direkte ansvarlig for at skrive FDAs politik om “substantiel ækvivalens”, som oprindeligt indvarslede rBGH-æraen og den dag i dag gør det muligt for Monsanto at markedsføre sine genmanipulerede fødevarer, stort set uden at FDA tjekker sikkerheden. Han formulerede også en politik, som forhindrede mælkeproducenter i at informere forbrugerne om, at deres mælk var frit for væksthormon – hvilket i realiteten gjorde det umuligt for forbrugerne at vide, hvad der var i det mælkeprodukt, de indtog.

Efter at have gjort sit beskidte arbejde rejste Taylor fra FDA i 1994 til en stilling hos Monsanto som Vice President for Public Policy med ansvar for Monsantos langsigtede planer. Senere er han blevet udnævnt til Senior Fellow at Resources for the Future og Director of the Risk, Resources and Environmental Management. l denne rolle har han lagt strategien for, hvordan Monsantos GMO-afgrøder skal markedsføres i Afrika, og han har arbejdet tæt sammen med Bill og Melinda Gates Foundation og Rockefeller Foundation. Han arbejdede også tæt sammen med Bush-administrationen og er spydspids i forhold til at hjælpe eliten til at sprede GMO-korn og afhængighed af bioteknologi verden over.

Og du har sikkert gættet det – nu er han tilbage hos FDA i en stilling oprettet af Obama-administrationen: Senior Advisor to the Commissioner, hvor han primært arbejder med fødevaresikkerhed!  “Jeg er glad for at kunne hilse Mike Taylor velkommen tilbage til FDA”, sagde FDA-kommissær Margaret A. Hamburg, MD, da hun annoncerede Taylors udnævnelse. “Hans ekspertise i fødevaresikkerhedsspørgsmål vil hjælpe os til at udvikle og implementere den forebyggelsesstrategi, vi har behov for for at sikre de fødevarer, vi spiser”.

Når nu Monsanto – i samarbejde med Dow – markedsfører sine nye GMO- majs med de ekstra otte gener, kan det ikke overraske, at FDA overhovedet ikke kræver nogen form for sikkerhedstest. Aldrig før er der samtidig ændret otte gener i fødevareceller. Ét gen er rigeligt, tre er forfærdeligt. Men otte??? Det faktum, at FDA ikke kræver, at uafhængige kilder sikkerhedstester denne højest uforudsigelige og farlige teknologi, er ikke til at holde ud at tænke på. Det er ikke en god dag, når ræven fører tilsyn med hønsehuset.

Der er ingen god begrundelse for Monsantos GMO’er

Monsanto og deres samarbejdspartnere som fx Cargill hævder, at de forsøger at give verden mad. l realiteten kunne vi fjerne Monsantos muterede fødevarer i morgen, og verden ville være et mere sikkert sted. Vi kunne også sagtens undvære Cargill, en ureguleret fødevarebank, der profiterer på manipuleringen af fødevaresalget på landmændenes bekostning på en måde, der giver Wall Street baghjul. Der er intet behov for Monsantos GMO-korn. Det har ingen fordele. Det er en industri, der støttes af ikke-valgte bureaukrater og valgte myndighedspersoner, som sidder og modtager lobbymillioner fra Monsanto.

Michael Taylor er blot ét eksempel på virksomhedsnepotisme – der er mange andre. Det amerikanske landbrugsministerium profiterer på, at Monsantos korn ikke kan anvendes til næste vækstsæson. Miljøministeriets manglende regulering af de mængder Roundup, der anvendes i fødevarer, er endnu en skandale. Det handler alt sammen om overskud og kontrol – mens det samtidig underminerer landmændene og afgrødernes biodiversitet og bæredygtighed. l modsætning til, hvad Monsantos og Cargills propaganda siger, øger GMO-teknologien ikke afgrødernes størrelse – se rapporten Failure to Yield fra Union of Concerned Scientists (Sammenslutningen af bekymrede forskere). GMO-afgrøder har også en meget negativ indflydelse på C02-udledningen.

Det faktum, at Obama-administrationen aktivt fremmer Monsantos tiltag, bør bekymre alle amerikanere. Men selvfølgelig – i de sidste 16 år med Clinton og Bush gjorde man også alt for at hjælpe Monsanto, så ikke noget at sige til, at amerikanerne har fået nok. Politikere fra begge partier er til fals for penge – de tjener ikke offentlighedens interesse.

Vi vil have vores mad tilbage – deltag i kampen

Vi kan have en kæmpe indflydelse, og vi kan ændre denne alvorlige trussel mod vores helbred. Lad være med at købe GMO-mad. Det gælder majs, soja og roesukker – og GMO-hvede er lige på trapperne. Hvis du ikke ved, hvordan du skal undgå GMO-fødevarer og -mærker, så følg de råd, du finder på Jeffrey Smith’s Non-GMO shopping guide. Kræv af politikerne, at alle GMO-fødevarer bliver mærket som sådan. Det er ikke kun et politisk spørgsmål – det handler om dit helbred og fremtiden for vores mad.

Læs også
GMO-korn kan skade dine nyrer og din lever
Genmanipulerede fødevarer – biologisk krigsførelse?
PCB: Døden i floden
Genmodificeret majs giver organskader
Medicinforsøg på dyr og mennesker
Medicinske prøver – kan man stole på dem?
Økologiske fødevarer har højere næringsværdi
Kirstine Nolfi: Lægen, der helbredte med levende føde
Bogomtale: Oversigt over forbudte produkter