Godt at vide Naturmidler

Maitake: Kongen blandt de velgørende svampe

I over 3.000 år har traditionel kinesisk medicin nydt et enestående ry. I dag arbejder den sammen med den vestlige medicin i Japan, hvilket bl.a. kan ses af, at man her bruger maitake-svamp til behandling af lidelser, som man i Vesten behandler med medicin. Indtil for nylig har den vestlige medicin ikke betragtet maitake som et muligt medikament. Først nu foreligger der forskningsresultater, der viser, at en sådan anvendelsesmulighed faktisk eksisterer.

Maitake-svampen (Grifola frondosa) er hjemmehørende i det nordøstlige Japan og er i århundreder blevet prist i den japanske svampelære som et middel til at styrke organismen og forbedre den almene helbredstilstand. Nye undersøgelser viser, at det er den mest immunstyrkende af svampene. Bestanddelene i maitake er ikke alene i stand til at stimulere immunfunktionen, men også til at hindre tumorvækst. De stoffer, der er tale om, er bl.a. polysakkarider (fx betaglukan) og sukkerpolymerer med høj molekylærvægt.

Kræft

De fleste undersøgelser har drejet sig om kræft. I en undersøgelse blev polysakkarid ‘D-fraktion’ brugt til at behandle både allogene og syngene tumorer hos mus (tumorer med hhv. forskellige og ens gener). En Winn-prøve viste fuldstændig tumor standsning. En interessant omstændighed ved denne undersøgelse var, at ekstrakter blev givet oralt og ikke ved injektion, som det sker med de fleste svampeekstrakter. En del forskere mener, at maitakes svulsthæmmende aktivitet skyldes den virkning, dets polysakkarid-fraktion har på immunsystemet.

En anden undersøgelse af mus viste, at maitake har en antitumor virkning på syngene tumorer. Forskerne fastslog, at den ikke bare aktiverede forskellige celler (som makrofager og NK-celler) til at angribe kræftcellerne, men at den også den styrker aktiviteten af forskellige ‘formidler-celler’ som lymfokiner og interleukin-1 og 2. Ifølge forskerne virker maitake ved at styrke cellefunktionerne og samtidig forhindre et fald i immunfunktionerne hos den tumorbærende vært.

HIV/AIDS

Maitake kan også hjælpe med til at forhindre ødelæggelsen af T-hjælperceller af HIV. Resultater viser, at maitake var i stand til at forhindre, at HIV ødelagde T-hjælper-lymfocytter med helt op mod 97 % Dette er vigtigt, da måling af patientens T-hjælperceller er en måde at spore udviklingen fra HIV til fuldstændig udbrud af AIDS på.

I et interview udtalte den kendte AIDS-specialist Joan Priestly (en verdenskendt AIDS-specialist) følgende:

  • Kaposis sarkom forbedres klart hos nogle patienter ved brug af maitake.
  • De patienter, der havde fået strålebehandling, før de fik maitake, opviste en dramatisk forbedring.
  • Mange AIDS-symptomer blev generelt forbedret efter brug af maitake.
  • Mere omfattende og kontrollerede undersøgelser er nødvendige for at forstå maitakes effekt på Kaposis sarkom, fordi det er kendt, at denne lidelse undertiden kan helbredes spontant.

Nedsætter blodtrykket

I en undersøgelse gav man pulveriseret maitake oralt til rotter med for højt blodtryk. I modsætning til kontrolgruppen (hvor blodtrykket steg med alderen), oplevede maitake-gruppen et fald i blodtrykket. Når maitake-gruppen kom tilbage til sin normale kost, steg blodtrykket. Men blodtrykket faldt igen, når dyrene atter fik maitake. Maitake har altså en tydelig evne til at sænke for højt blodtryk.

Diabetes

I en nyere undersøgelse gav dr. Hioraki Nanba mus en kost indeholdende tørret maitake-pulver. Efter 8 uger blev værdierne for blodsukker, blodseruminsulin og blodserumtriglycerider i maitake-gruppen væsentlig lavere end i kontrolgruppen. Særligt betydningsfuldt var den kendsgerning, at maitake-gruppen havde glukoseværdier på 200 mg/dl, mens kontrolgruppen havde værdier på 400 mg/dl. Resultatet viser, at maitake hindrer stigningen i blodsukkerværdierne, og at maitake derfor har en antidiabetisk effekt.

Vægttab

Formålet med en række undersøgelser har været at måle maitakes indvirkning på fedme. Da maitake har et højt indhold af vitaminer, proteiner og andre værdifulde næringsstoffer, men er kaloriefattig, har man forestillet sig, at maitake kan være gavnlig i kampen mod overvægt.

I en undersøgelse blev rotter delt i tre grupper for at måle maitakes virkning på kropsvægten. Kontrolgruppen (den første gruppe) fik almindelig kost. Kosten i anden gruppe indeholdt et 10 % tilskud af tørret maitake, mens den tredje gruppe fik 20 % ekstra. Rotterne i dette eksperiment ville man normalt regne med havde et vægtøgning på 130-240 g pr. måned. Men efter en måned stod det klart, at maitake-grupperne (især 20 %-gruppen) havde en mindre stigning i vægten. Faktisk steg maitake-gruppen med kun 20-30 g i løbet af en måned, mens kontrolgruppen øgedes med 130-240 g.

I en undersøgelse af mennesker foretaget af dr. Masanori Yokota på Koseikai-klinikken i Tokyo fik 30 patienter pulveriseret maitake (20 kapsler à 500 mg dagligt) i en periode på 2 måneder uden at ændre deres kost i øvrigt. Dr. Yokota rapporterer, at alle patienterne tabte sig (mellem 3 og 12 kilo) med et gennemsnitstab på 5-6 kilo pr. person. Det er opsigtsvækkende, at patienterne nåede disse resultater efter kun 2 måneder. Dr. Yokota anser det for givet, at de ville have tabt sig endnu mere, hvis de havde fortsat programmet.

Læs også
En kost, der hæmmer dannelse af nye blodkar, kan måske forebygge kræft
Spiselige svampe med sundhedsfremmende egenskaber
Sådan beskytter du dit helbred mod et aldrende immunforsvar
Laktoferrin medvirker til at beskytte mod virus
Faste omdanner kolesterol til energi og reducerer risiko for diabetes
Kinesisk malurt: En plante med mange talenter

Kilder
Wagner H, Proksch A. Immunostimulatory Drugs of Fungi and Higher Plants,  Economic and Medical Plant Research. Academie Press, New York 1985.
Nanba H, Hiroaki. Antitumor Activity of Orally Administered ‘D-Fraction’ from Maitake Mushroom (Grifola frondosa). J of Nat Med,  1(4):10-15,1993.
Nanba H, Kuroda H. Potentation of Host-Mediated Antitumor Activity in Mice by Betaglucan obtained from Grifola frondosa (Maitake). Chem. Pharm. Bull. 35;262-270,1987.
Nanba H. Presented to the Japan Society of Pharmacy Conference, d. 29. marts 1992, Fukuoka, Japan.
Priestly, Joan. Personal Communication, 1991.
Adachi K, Nanba H, Otsuka M, Kuroda H. Blood Pressure Lowering Activity Present in the Fruit Body of Grifola frondosa (Maitake), Chem. Pharm. Bull. 36:1000-1006, 1988.
Nanba H (arbejdspapir). Anti-Diabetic Activity by Maitake Mushroom (Grifola frondosa), 1994.
Othsuru M. Anti-Obesity Activity Exhibited by Orally Administered Powder of Maitake Mushroom (Grifola frondosa), Anshin, 1. juli 1992.
Yokota, M. Observatory Trial at Anti-Obesity Activity of Maitake, (Grifola frondosa), Anshin, juli, 1992.