Godt at vide

Humor modvirker stressbelastning

En undersøgelse af foretaget af forskere ved Western Carolina University i USA viser, at der er en forbindelse mellem humor og stressbelastning. Men den helbredsbeskyttende virkning af en god portion daglig humoristisk sans viser sig tilsyneladende kun, når man er udsat for en høj grad af stress i tilværelsen.

Den amerikanske forsker fik 130 mænd og kvinder til at udfylde 3 spørgeskemaer vedrørende

  • deres generelle helbredstilstand,
  • deres grad af stress i det sidste års tid og
  • deres humoristiske sans i dagliglivet.

For de forsøgspersoner, der ikke var udsat for ret meget stress, var der ingen som helst sammenhæng mellem humor og sundhed, men i øvrigt var helbredstilstanden i denne ustressede gruppe som helhed ganske udmærket.

For de forsøgspersoner, der i længere tid havde været udsat for en eller flere alvorlige stresssituationer i dagliglivet, var det for det første en gennemsnitlig ringere helbredstilstand, hvilket blot endnu engang bekræfter, at stress kan gå ud over helbredet.

Desuden viste det sig, at denne sammenhæng mellem stress og helbred i forbløffende grad var afhængig af personens humoristiske sans! De forsøgspersoner, der havde scoret lavt på testen for humoristisk sans, udviste en stor stigning i antallet af helbredsproblemer ved stigende grad af stress. Men de forsøgspersoner, der havde scoret højest på testen for humoristisk sans, udviste ingen som helst stigning i det gennemsnitlige antal helbredsproblemer – selv under en høj grad af daglig stressbelastning.

Konklusionen er altså, at humoristisk sans kan forhindre, at stress og belastning i tilværelsen går ud over helbredet.

Humor modvirker stressbelastningLæs også
Smil, le, vær glad – og lev 15 år længere!
Dine bedste venner, når du føler dig stresset…
Stress-A – hvem har ikke brug for det?
Carsten Vagn-Hansen: Hvordan sælger man sundhed?
Har du god kontakt til din krop?
Stress: Adaptogene droger, der kan hjælpe

Kilde
Forskningsnyt fra psykologien, 2005.