Godt at vide

Vi køber livsfarlig medicin på nettet

Der står menneskeliv og milliarder af kroner på spil, når vi køber medicin på nettet.

Derfor er det et problem – 4 gode grunde

  1. Der er flere problemer med den forfalskede me­dicin. I nogle få tilfælde – ca. 16 % – får for­brugerne et middel med samme sammensætning som det originale produkt, men i falsk pakning.
  2. I hvert tredje tilfælde er der tale om simple for­falskninger, der ikke in­deholder noget som helst ak­tivt stof. Pillerne, pulveret eller væsken virker altså slet ikke. Det har ført til flere dødsfald, fordi patienterne troede, at de fik den medi­cin, de havde brug for.
  3. Så er der ca. 20 %, hvor de falske midler indeholder det nødvendige aktive stof, men i al for lille grad. Det kan gøre, at behandlingen ikke virker, eller at den trækker ud. Og det øger risikoen for, at et lægemiddel holder op med at virke, fordi bakterier eller virus bliver modstands­dygtige over for det. Falske lægemidler menes at være skyld i, at et af malariamidlerne er holdt op med at virke.
  4. Og i næsten hvert 10. forfalskede lægemiddel er der stoffer, som er di­rekte giftige. Det kan være tungmetaller eller egentlige giftstoffer. Der er masser af eksempler på piller, der – når de analyseres – viser sig at bestå af støv fra mursten overtrukket med den samme slags maling, man brager til at male vejstriber med samt møbellak.

Beskyt dig selv

96 procent af netapote­kerne er ifølge myndighe­derne det rene fup og svindel, selv om mange ser fine og rig­tige ud på overfladen. Over halvdelen af medici­nen solgt fra de ulovlige neta­poteker er forfalskninger, ifølge WHO.

Det er i Danmark ulovligt at hente medicin hjem fra lande uden for EU, også fra internettet. Man risikerer at få en bøde, hvis medicinen bliver opdaget i lufthavnens kontrol. Og risikoen for at få et poten­tielt livsfarligt, forfalsket læ­gemiddel er høj.

Læs også
Advarsel mod medicin på internettet
Pas på slankepiller!
Internetmedicin konfiskeres
Professor slår alarm over ibuprofen
Medicinafhængighed
Bogomtale: Sandheden om farerne ved moderne medicin