Godt at vide

Kolesteroltallet er årstidsafhængigt

Dette faktum er ikke noget, man får øje på, medmindre man manipulerer med de videnskabelige forsøg, og derfor er det først nu, at man har fundet ud af, at kolesterolspejlet ændrer sig med års­tiden. Det når sit laveste niveau om sommeren og er på sit højeste om vinteren. Hvis man har ten­dens til forhøjet kolesteroltal, viser man tegn på disse udsving. I løbet af sidste vinter steg koleste­roltallet pr. indbygger i USA, som ligger på 240 mg pr. dl (den grænseværdi, der er sat af US Natio­nal Cholesterol Education Program), med 22 %. Dermed har ca. tre mio. flere amerikanere været ramt af forhøjet kolesteroltal.

Læs også
Sænk dårligt kolesterol gennem kosten!
Kolesteroltallet – hvor skal det ligge?
Kolesterolnormalisering på den naturlige måde
Danskerne mangler viden om kolesterol i blodet
Tag trappen og sænk dit kolesteroltal

Kilde
Archives of Internal Medicine 2005/164/s. 863-870