Godt at vide

Læger er skyld i ca. 250.000 dødsfald om året i USA

Hvert år sker der

 • 12.000 dødsfald som følge af unødvendige operationer
 • 7.000 dødsfald som følge af forkert medicinering på hospitalerne
 • 20.000 dødsfald som følge af andre fejl på hospitalerne
 • 80.000 dødsfald som følge af infektioner på hospitalerne
 • 106.000 dødsfald som følge af korrekt medicin med negative bivirkninger

Det bliver i alt 250.000 dødsfald pr. år, som skyldes iatrogene årsager, dvs. tilført en patient ved en læges aktivitet, holdning eller behandling. Ordet bruges specielt om komplikationer ved en behandling. Bemærk, at tallene udelukkende dækker dødsfald og ikke omfatter negative bivirkninger, som giver handicaps eller ubehag.

En anden analyse har konkluderet, at mellem 4 % og 18 % af patienterne oplever en negativ virkning som ambulante patienter med

 • 116 mio. ekstra besøg hos lægen
 • 77 mio. ekstra recepter
 • 17 mio. besøg på skadestuen
 • 8 mio. indlæggelser
 • 3 mio. langtidsindlæggelser
 • 199.000 yderligere dødsfald
 • 462 mia. kr. i ekstra omkostninger.

De store omkostninger til sundhedsvæsnet anses for et underskud på statsbudgettet, men synes at blive tolereret ud fra en betragtning om, at dyrere behandling giver et bedre helbred. Men beviser fra nogle få undersøgler viser, at op mod 20-30 % af alle patienter får en forkert behandling. Et sted mellem 44.000 og 98.000 af dem dør hvert år som følge af lægefejl. Dette kunne måske accepteres, hvis det generelt gav en bedre befolkningssundhed – men gør det det? Ud af 13 lande ligger USA i gennemsnit på en 12. plads ved vurderingen af 16 forskellige medicinske indikatorer.

Der er en generel opfattelse af, at den amerikanske befolkning “opfører sig dårligt” ved at ryge, drikke og udøve vold. Men de tilgængelige data understøtter ikke denne opfattelse:

 • Andelen af kvinder, der ryger, varierede fra 14 % i Japan til 41 % i Danmark. I USA ligger tallet på 24 % (5. bedst). For mændenes vedkommende varierer antallet af rygere fra 26 % i Sverige til 61 % i Japan. I USA er tallet 28 % (3. bedst).
 • USA ligger på en femteplads med hensyn til indtagelse af alkoholiske drikkevarer.
 • USA har en relativt lav indtagelse af animalsk fedt (5. lavest blandt mænd i aldersgruppen 55-64 år blandt 20 industrialiserede lande) og det tredje laveste kolesteroltal blandt mænd i alderen 50-70 år blandt 13 industrialiserede lande.

Læs også
Lægefejl: 16 tips til at undgå dem
Lov om Patienters Retsstilling – de vigtigste punkter
Læger fortier viden om bivirkninger
Bivirkninger – svært for lægen at følge med
Læger siger nej tak til de operationer, de foretager på patienterne
Læger betales af medicinalindustrien
En ny generation af læger er mere åbne over for kosttilskud

Kilder
Schuster M, McGlynn E, Brook R. How good is the quality of health care in the United States? Milbank Q. 1998;76:517-563.
Kohn L, ed, Corrigan J, ed, Donaldson M, ed. To Err Is Human: Building a Safer Health System. Washington, DC: National Academy Press; 1999.
Starfield B. Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and Technology. New York, NY: Oxford University Press; 1998.
World Health Report 2000. Accessed June 28, 2000.
Kunst A. Cross-national Comparisons of Socioeconomic Differences in Mortality. Rotterdam, the Netherlands: Erasmus University; 1997.
Law M, Wald N. Why heart disease mortality is low in France: the time lag explanation. BMJ. 1999;313:1471-1480.
Starfield B. Evaluating the State Children’s Health Insurance Program: critical considerations. Annu Rev Public Health. 2000;21:569-585.
Leape L. Unnecessary surgery. Annu Rev Public Health. 1992;13:363-383.
Phillips D, Christenfeld N, Glynn L. Increase in US medication-error deaths between 1983 and 1993. Lancet. 1998;351:643-644.
Lazarou J, Pomeranz B, Corey P. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients. JAMA. 1998;279:1200-1205.
Weingart SN, Wilson RM, Gibberd RW, Harrison B. Epidemiology and medical error. BMJ. 2000;320:774-777.
Wilkinson R. Unhealthy Societies: The Afflictions of Inequality. London, England: Routledge; 1996.
Evans R, Roos N. What is right about the Canadian health system? Milbank Q. 1999;77:393-399.
Guyer B, Hoyert D, Martin J, Ventura S, MacDorman M, Strobino D. Annual summary of vital statistics 1998. Pediatrics. 1999;104:1229-1246.
Harrold LR, Field TS, Gurwitz JH. Knowledge, patterns of care, and outcomes of care for generalists and specialists. J Gen Intern Med. 1999;14:499-511.
Donahoe MT. Comparing generalist and specialty care: discrepancies, deficiencies, and excesses. Arch Intern Med. 1998;158:1596-1607.
Anderson G, Poullier J-P. Health Spending, Access, and Outcomes: Trends in Industrialized Countries. New York, NY: The Commonwealth Fund; 1999.
Mold J, Stein H. The cascade effect in the clinical care of patients. N Engl J Med. 1986;314:512-514.
Shi L, Starfield B. Income inequality, primary care, and health indicators. J Fam Pract. 1999;48:275-284.