Godt at vide

PCB er blandt de 12 farligste miljøgifte i verden

PCB er syntetiske klorforbin­delser, og alt PCB i naturen stammer derfor fra menneskeskabte produkter. Produktet blev indtil midten af 1970’erne bl.a. brugt som blødgører i fugematerialer og brandhæmmer i elektriske kondensatorer. Det er svært nedbrydeligt og ophobes i kroppen.

PCB giver ingen akutte skader, men kan ved længerevarende påvirkning medføre skader på immunsystem, give hjerneska­der, virke hormonforstyrrende og være kræftfremkaldende.

Læs også
PCB: Døden i floden
Giftstoffer – de er overalt…
Dioxin er langt mere giftigt end først antaget
Brottrunk: Hos Kanne er man gennemført miljøbevidste
Tørre øjne på grund af skadelige stoffer i miljøet