Godt at vide

Kræft og østrogener fra miljøet

“Hormonforstyrrere fra miljøet” er et udtryk for den opdagelse, at bestemte menneskeskabte kemikalier, herunder bestemte pesticider, alkyfenoler, phthalat estere og fenolbestanddele kan optræde som svage østrogener og eventuelt øge risikoen for sygdomme i forplantningskanalen, fx kræft.

Ændringer i moderne livsstil, som bevirker, at kvinder er mere udsatte for østrogener, er fx

  • Østrogener fra miljøet kan påvirke risikoen for at udvikle kræften højere levealder
  • tidlig indtræden af puberteten
  • et nyt fødselsmønster
  • brug af p-piller og hormonterapi
  • et ændret mønster med hensyn til amning
  • øget forbrug af fedt og øget fedtvæv
  • øget produktion og forbrug af industrikemikalier og
  • mindre forbrug af fibre og grønsager (hvilket svarer til en reduktion af phytoøstrogenerne).

Faktorer, som kan afbalancere disse negative virkninger med hensyn til udsættelse for østrogener omfatter endogene hormonale homøostatiske mekanismer, bedre ernæring og generel helbredstilstand og østrogen-antagonister fra miljøet.

Det er interessant, at der er en stigning i nogle eller alle former af reproduktiv kræft, samtidig med at mange menneskeskabte kemikalier med østrogene, anti-østrogen eller anti-androgen virkning er blevet sluppet ud i miljøet.

Forskerne konkluderer, at selv om der ikke er nogen entydig forbindelse mellem hormonafhængige kræftformer og menneskers udsættelse for “miljø-østrogener” eller andre hormonalt aktive kemikalier, er det åbenbart, at der er et betydeligt antal hormonalt aktive kemikalier i vore dages miljø. Nogle af disse kemikalier forårsager rent faktisk sygdomme.

En kost, der er rig på soja, samt dets vigtigste phytoøstrogen, genestein, kan reducere både hyppigheden og væksten i carcinogen-påførte svulster hos forsøgsdyr.

Læs også
Planteøstrogener: Naturlig kræftforebyggelse
Carsten Vagn-Hansen: Østrogenbehandling eller ej?
Er kræft en menneskeskabt sygdom?
Kan lymfekræft udløses af miljøbelastning?
Sekundære plantestoffer og kræftforebyggelse
Motion kan medvirke til at forebygge brystkræft
Plantestoffer er vigtige for dit helbred

Kilde
Miller WR,  Sharpe RM. Enviromental Estrogens and Human Reproductive Cancers. Endocrine-Related Cancer, 1998, a-o).