Gigt og andre sygdomme i bevægeapparatet Godt at vide

Komorbiditet

Hvad betyder komorbiditet?

Komorbiditet er betegnelsen for at have mere end én diagnose – enten samtidig eller den ene som en udløber af den anden. På dansk bruges ofte betegnelsen multisygdom, og det giver et stadigt stigende pres på sundhedsvæsnet.

Risikofaktorerne for visse typer af sygdomme er ens og kan derfor påvirke hinanden, hvis begge sygdomme er til stede. Én sygdom kan også udløse en anden. Men det er vigtigt at huske, at selvom du måske lider af en sygdom, der ofte ses i forbindelse med andre lidelser eller symptomer (fx forhøjet blodtryk), så betyder det IKKE nødvendigvis, at du også på et tidspunkt får en ’ekstra’ diagnose.

Hvad kan man gøre, hvis man lider af flere sygdomme?

Komorbiditet kan gøre sygdomskontrol og behandling kompliceret. Det kræver en høj grad af samarbejde mellem forskellige behandlere – og en stor indsats fra patienten selv. Læger og andre behandlere kan medvirke til at forbedre patienternes livskvalitet ved at henvise til forskellige former for selvhjælpsprogrammer for kronisk syge.

Fysisk aktivitet er en væsentlig del af forebyggelse og kontrol med mange kroniske lidelser. Men fysisk inaktivitet er mere almindelig blandt voksne, der lider af flere sygdomme – og det øger risikoen for komplikationer fra andre kroniske lidelser. Nogle af barriererne for fysisk udfoldelse kan være

  • mangel på tid
  • manglende motivation
  • besvær med at finde en aktivitet, man har lyst til

Mange oplever desuden sygdomsspecifikke barrierer, fx bekymring for, at ens leddegigt bliver værre, eller tvivl om type og omfang af den fysiske aktivitet. Her kan lægen og andre behandlere medvirke ved at give gode råd og henvise til træningsprogrammer, som er specifikt rettet mod personer med leddegigt.

Effekt af fysisk aktivitet: Leddegigt

Leddegigtpatienter lider ofte af enten hjertesygdom, diabetes eller fedme, og for alle multisyge gælder, at fysisk aktivitet, fx aerobic eller styrketræning, er godt – og særligt velgørende for personer, der lider af to eller flere af sygdommene. Nogle af de sundhedsfremmende resultater er

  • Hjertesygdom: Lavere blodtryk, bedre fysisk funktionsevne og et lavere kolesterolspejl.
  • Diabetes: Lavere blodsukkerniveau, bedre vægtkontrol, lavere blodtryk – og bedre humør.
  • Fedme: Bedre vægtkontrol, nedsat risiko for diabetes, hjertesygdom osv., bedre humør, samt stærkere muskler og knogler.

KomorbiditetLæs også
Multisygdom – hvad er det?
Multisyge er en overset patientgruppe
Granatæble reducerer symptomer på leddegigt
Leddegigt forkorter livet
Lægerne må lære af de alternative behandlere
Træning kan bremse aldring af muskler
Næringsmidler og medicin – hvad passer sammen?
Verdens vægtproblemer

Kilder
Theis KA, Brady TJ, Helmick CG. No one dies of old age Anymore: a coordinated approach to comorbidities and the rheumatic diseases. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017;69(1):1–4. DOI: 10.1002/acr.23114.
Barbour KE, Helmick CG, Boring MA, Brady TJ. Vital signs: prevalence of doctor-diagnosed arthritis and arthritis-attributable activity limitation—United States, 2013—2015. Morb Mortal Wkly Rep. 2017;66:246-253.
Bolen J, Murphy L, Greenlund K, Helmick CG, Hootman J Brady TJ, et al. Arthritis as a potential barrier to physical activity among adults with heart disease—United States, 2005 and 2007. Morb Mortal Wkly Rep. 2009;58(7):165–169.
US Department of Health and Human Services. 2008 Physical Activity Guidelines for Americans. Hyattsville, MD: U.S. Department of Health and Human Services; 2008.
Smith SC Jr, Allen J, Blair SN, et al. AHA/ACC guidelines for secondary prevention for patients with coronary and other atherosclerotic vascular disease: 2006 update. Circulation. 2006;113:23:63–72.
Bolen J et al. Arthritis as a potential barrier to physical activity among adults with diabetes—United States, 2005 and 2007. Morb Mortal Wkly Rep. 2008;57(18):486–489.
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Diabetes Diet, Eating, and Physical Activity webpage. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/diet-eating-physical-activity
Hootman JM et al. Arthritis as a potential barrier to physical activity among adults with obesity—United States, 2007 and 2009. Morb Mortal Wkly Rep. 2011;60(19):614–618. PubMed PMID: 21597454.
Centers for Disease Control and Prevention. Physical Activity and Health website. https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/pa-health/index.htm