Gigt og andre sygdomme i bevægeapparatet

Testosteron beskytter mod sklerose

Behandling med testosteron har en potentielt hjernebeskyttende effekt mod multipel sklerose (MS) hos mænd. Det viser en pilotundersøgelse offentliggjort i tidsskrif­tet Archives of Neurology. Ifølge for­skerne bag undersøgelsen rammes mænd generelt mindre af såkaldt autoimmune sygdomme, end kvinder gør.

En mulig årsag er effekterne, som kan kobles til kønskromosomerne. For at undersøge dette gennemførte amerikanske forskere et min­dre pilotstudie med 10 mænd, der havde tilbagevendende MS-anfald. De fik behandling med testoste­ron over en periode på 12 måneder. Undersøgelsen viser bl.a., at behandlingen gav forbedret kog­nitiv formåen og forsinket ned­brydning af hjernevæv, men også, at deltagernes muskelvæv øgedes. På baggrund af resultaterne kon­staterer forskerne, at behandling med testosteron har en potentielt hjernebeskyttende effekt hos disse mænd. Den er desuden forholds­vis sikker og tåles af patienterne.

Læs også
Multipel sklerose og D-vitamin
Alfa-liponsyre: En ny behandling af sklerose og sygdomme
Multipel sklerose og amalgamplomber i tænderne
D-vitamins sundhedsfremmende egenskaber
For lidt testosteron øger risikoen for depression
Testosteron øger livskvaliteten hos mænd med Alzheimers
Testosteron-underskud øger risikoen for at dø
Rygning øger risikoen for multipel sklerose

Kilde
Archives of Neurology 2007; 64: 683-688.