Gigt og andre sygdomme i bevægeapparatet Kosttilskud

Muno Colostrum og gigtsygdomme

Naturproduktet Muno Colostrum kan medvirke til at reducere inflammation og mindske smerter som følge af gigtsygdomme.

Beskrivelse af forsøg

I et forsøg med 12 patienter med gigtsygdomme (leddegigt eller slidgigt), en gennemsnitsalder på 52,5 år og et medicinforbrug på mellem 1 og 5 præparater fik hver enkelt deltager infopeptider som hjælpetil­skud. Behandlingen varede mindst 3 måneder og blev oralt indgivet i en dosis på 5 ml pr. dag.

Patienterne fik besked om at holde produktet i kontakt med slimhinden i mundhulen i 2-3 minutter og derefter synke det. Hvis der ikke kunne iagttages nogen form for forbedring i løbet af fire uger, blev dosis fordoblet til 5 ml 2 gange dagligt. Kliniske og subjektive forandringer (subjektiv/objektiv reduktion af smerter, ødemer og inflammation, forbedring i ledmobiliteten og større tolerance over for fysisk aktivitet) blev dokumenteret efter 2-6 ugers behandling hos 10 ud af 12 leddegigtpatienter.

Yderligere 10 slidgigt-patienter med en gennemsnitsalder på 58,4 år og en varighed af sygdommen på 6 måneder til 11 år (gennemsnit 5,6 år) blev senere indlemmet i forsøget. Alle fik NSAID-præpa­rater. Ni ud af disse 10 patienter rapporterede om en signifikant reduktion i smerteniveauet og udvi­ste en klinisk reduktion i inflammationen 15-21 dage efter behandlingens påbegyndelse.

Colostrum-produkterMuno Colostrum kan medvirke til at lindre gigtsygdomme

Colostrum-udvundne produkter indeholder et eller flere immunmodulerende stoffer, der kan frem­me den anti-inflammatoriske cytokin-agtige aktivitet, der minder om den anti-inflammatoriske akti­vitet i cytokinerne 4, 10, 13, 5 og 16. Infopeptiderne synes at fungere uspecifikt og giver kroppen mulighed for at genvinde sine normale funktionsmønstre. Dette præparat gives oralt og er meget prisgunstigt i forhold til andre biologiske reaktionsmodifikatorer. Dets primære virkning er i form af smertelindring.

Læs også
Gigt – hvad er det, og hvad gør jeg ved det?
Slidgigt og leddegigt: Kun smerten er den samme
Gigtpatienter kender ikke bivirkningerne ved NSAID-præparater
Muno Colostrum – et naturligt tilskud til vores sundhed
Muno Colostrum: Et svagt immunsystem er roden til alt ondt
Virkningen af colostrum på cykelrytteres træningsindsats
Ingefær mod gigt
Djævleklorod – i et halvt århundrede år danskernes hjælp mod gigt

Kilde
Nitsch A, Nitsch FP. The Clinical Use of Bovine Colostrum. Journal of Orthomolecular Medicine. 1998;13(2):110-118.