Gigt og andre sygdomme i bevægeapparatet

Fakta om gigtsygdomme

10 ting, der er gode at vide om gigtsygdomme

 1. Gigt (i ryg, led og muskler) er en folkesygdom, der giver ca. 700.000 danskere daglige smerter.
 2. Hver 4. tilfælde af alle nye tilkendte førtidspensioner skyldes følgerne af sygdomme i bevægeapparatet. Hermed er sygdomme i bevægeapparatet blandt de to hyppigste årsager til førtidspensionering.
 3. Knap 12 % af den danske befolkning har en ryglidelse, og 1-2 % af arbejdsstyrken er dagligt uarbejdsdygtig på grund af lænde-/rygsmerter.
 4. Gigtsygdomme koster samfundet omkring 26 mia. kr. om året.
 5. Mindst 14 % af alle besøg hos de praktiserende læger skyldes en lidelse i muskler eller led.
 6. Alle over 65 år har slidgigt i et eller flere led. 20-30 % har gener, og ca. 7.600 opereres årligt som følge heraf.
 7. Gigtsygdomme er usynlige sygdomme, idet en del af symptomerne er svære at se. Det gælder fx træthed og smerter. Til gengæld er gigtsygdomme oftest meget smertefulde og invaliderende for hverdagslivet.
 8. Mennesker med gigt er som oftest meget afhængige af medicin, hjælpemidler, genoptræning og vedligeholdelsestræning.
 9. Selvom gigtsygdomme er så udbredte, ofres der ikke megen opmærksomhed på dem forskningsmæssigt og politisk.
 10. Gigt kan på nuværende tidspunkt ikke helbredes, hvorfor der i stedet fokuseres på de faktorer, der kan mindske smerter og en aggressiv sygdomsudvikling. Det drejer sig om:a. Forebyggelse
  b. Tidlig diagnostik
  c. Tidlig behandling
  d. Konsekvent behandling
  e. Behandling med nye bioteknologiske midler
  f. Rehabilitering
  g. Genoptræning
  h. Træning og motion

 

Kilde
Gigtforeningen april 2007