Gigt og andre sygdomme i bevægeapparatet

Chondroitin mod slidgigt

Lider du af slidgigt, kan du måske hente hjælp i det naturlige stof chondroitin.

Hvad er chondroitin?

Chondroitin er et vigtigt glycosaminoglycan, som produceres og fordøjes af de ledbruskceller, som kaldes chondrocytter. To metaanalyser har gennemgået virkningen af chondroitinsulfat på slidgigt i knæ og hofte. Det tilskud, der blev anvendt i de analyserede undersøgelser, lå på 1.200 mg/pr. dag i gennemsnit.

  • Den første metaanalyse omfattede syv dobbeltblind, placebokontrollerede forsøg af over fire ugers varighed. Forsøgene blev anset for at have et positivt resultat, hvis forbedringen i smerteniveau og ledbevægelighed lå på min. 25 % for chondroitin-gruppen i forhold til placebo-gruppen. Analyserne påviste en forbedring på 40,2 %.
  • Den anden metaanalayse gennemgik fire randomiserede, dobbeltblind, placebokontrollerede chondroitinsulfat-undersøgelser af i alt 227 patienter. Man iagttog et fald i smerteniveauet og en forøgelse af ledbevægeligheden på i gennemsnit 50 % blandt de deltagere, der fik chondroitinsulfat, i forhold til placebogruppen. Denne forbedring indtraf efter 60 dages behandling – og effekten aftog ikke i løbet af undersøgelserne (som strakte sig over 150-180 dage).

Hvilken effekt har chondroitin?

Det ser ud til, at chondroitin-molekylet allerede i mavesækken skal nedbrydes til dets biokemiske komponenter, for at det kan komme ind i blodbanen og leddene. Man kan derfor konkludere, at de kliniske resultater, man har opnået med chondroitinsulfat, skyldes den indirekte virkning, som dets nedbrudte stoffer, fx glucosaminsulfat, har i kroppen.

Men på trods af spørgsmålene om molekylestørrelse og biologisk tilgængelighed har chondroitin vist sig at være effektivt. Faktisk viser en metaanalyse, at chondroitin i gennemsnit har næsten 60 % større virkning end glucosamin.

Chondroitin mod slidgigtLæs også
Chondroitinsulfat – et stof med en bred vifte af virkninger
Kollagen: Hvorfor er det så vigtigt?
Curcumin er sikkert og effektivt mod slidgigt
Gigtpatienter kender ikke bivirkningerne ved NSAID-præparater
Stærke lårmuskler forebygger slidgigt i knæene
Carsten Vagn-Hansen: Råd mod slidgigt

Kilder
Deal CL, Moskowitz RW. Nutraceuticals as therapeutic agents in osteoarthritis. The role of glucosamine, chondroitin sulfate, and collagen hydrolysate. Rheum Dis North Am, 25:379-95, 1999.
Conte A et al. Biochemical and pharmacokinetic aspects of oral treatment with chondroitin sulfate. Arzheim Forsch, 45:918-25, 1995.
Baici A et al. Analysis of glycosaminoglycans in human serum after oral administration of chondroitin sulfate. Rheumatology Int, 12:81-8, 1992.
McAlindon TE et al. Glucosamine and chondroitin for treatment of osteoarthritis: a systematic quality assessment and meta-analyses. JAMA, 283(11):1469-75, 2000.