Gigt og andre sygdomme i bevægeapparatet

Chondroitin mod slidgigt

Chondroitin er et vigtigt glycosaminoglycan, som produceres og fordøjes af de ledbruskceller, som kaldes chondrocytter. To metaanalyser har gennemgået virkningen af chondroitinsulfat på slidgigt i knæ og hofte. Det tilskud, der blev anvendt i de analyserede undersøgelser, lå på 1.200 mg/pr. dag i gennemsnit.

  • Den første metaanalyse omfattede syv dobbeltblind, placebokontrollerede forsøg af over fire ugers varighed. Forsøgene blev anset for at have et positivt resultat, hvis forbedringen i smerteniveau og ledbevægelighed lå på min. 25 % for chondroitin-gruppen i forhold til placebo-gruppen. Analyserne påviste en forbedring på 40,2 %.
  • Den anden metaanalayse gennemgik fire randomiserede, dobbeltblind, placebokontrollerede chondroitinsulfat-undersøgelser af i alt 227 patienter. Man iagttog et fald i smerteniveauet og en forøgelse af ledbevægeligheden på i gennemsnit 50 % blandt de deltagere, der fik chondroitinsulfat, i forhold til placebogruppen. Denne forbedring indtraf efter 60 dages behandling – og effekten aftog ikke i løbet af undersøgelserne (som strakte sig over 150-180 dage).

Det ser ud til, at chondroitin-molekylet allerede i mavesækken skal nedbrydes til dets biokemiske komponenter, for at det kan komme ind i blodbanen og leddene. Man kan derfor konkludere, at de kliniske resultater, man har opnået med chondroitinsulfat, skyldes den indirekte virkning, som dets nedbrudte stoffer, fx glucosaminsulfat, har i kroppen.

Men på trods af spørgsmålene om molekylestørrelse og biologisk tilgængelighed har chondroitin vist sig at være effektivt. Faktisk viser en metaanalyse, at chondroitin i gennemsnit har næsten 60 % større virkning end glucosamin.

Læs også
Chondroitinsulfat – et stof med en bred vifte af virkninger
Kollagen: Hvorfor er det så vigtigt?
Curcumin er sikkert og effektivt mod slidgigt
Gigtpatienter kender ikke bivirkningerne ved NSAID-præparater
Stærke lårmuskler forebygger slidgigt i knæene
Carsten Vagn-Hansen: Råd mod slidgigt

Kilder
Deal CL, Moskowitz RW. Nutraceuticals as therapeutic agents in osteoarthritis. The role of glucosamine, chondroitin sulfate, and collagen hydrolysate. Rheum Dis North Am, 25:379-95, 1999.
Conte A et al. Biochemical and pharmacokinetic aspects of oral treatment with chondroitin sulfate. Arzheim Forsch, 45:918-25, 1995.
Baici A et al. Analysis of glycosaminoglycans in human serum after oral administration of chondroitin sulfate. Rheumatology Int, 12:81-8, 1992.
McAlindon TE et al. Glucosamine and chondroitin for treatment of osteoarthritis: a systematic quality assessment and meta-analyses. JAMA, 283(11):1469-75, 2000.