Hjerne

Fosfatidylserin gør noget godt for din hjerne

Fosfatidylserin findes i lecithin og er med til at fremme effektiv transport af glukose til cellerne i din hjerne og til produktionen af acetylcholin.

Soja lecithin med fosfatidylserin gør noget godt for din hjerne

Europæiske forsøg har vist, at der sker en forbedring i hjernens funktion ved indgivelse af fosfat­idylserin til patienter i forskellige faser af demens . Fosfatidylserin har på dyre­modeller desuden vist sig at kunne mindske mange af de nervemæssige konsekvenser af aldring og genop­rette en normal hu­kommelse ved en række forskellige handlinger.

I et forsøg gav man 15 raske, ældre frivillige forsøgspersoner 100 mg fosfatidylserin tre gange dag­ligt. De blev evalueret ved forsøgets start, efter seks ugers behandling og ved afslutningen af de 12 uger, forsøget varede. På alle (undtagen to) forsøgsparametre iagttog man betydelige forbedringer i den kognitive funktion.

Læs også
Lecithin – en god kilde til fosfatidylcholin
Lecithin: Derfor er det vigtigt
Lecithin mod hukommelsessvigt
Lecithin mod neurologiske sygdomme og aldring
Styrk din hjerne med naturprodukter
Bevæg dig – og hold krop og hjerne i god form
Søvn påvirker dine kognitive evner

Kilder
McDaniel MA, Maier SF et al. Brain-specific” nutrients: A memory cure? Nutrition, 2003, 19(11-12):957-75.
Schreiber S, Kampf-Sherf O et al. An open trial of plant-source derived phosphatidylserine for treatment of age-related cognitive decline. Isr J Psychiatry Relat Sci. 2000;37(4):302-7.
Bartus RT, Dean RL III et al. Profound effects of combining choline and piracetam on memory enhancement and cholinergic function in aged rats. Neurobiol Aging. 1981;2(2):105-11.
Corrigan FM et al, 1998.