Naturmidler

Bi-Propolis – et fantastisk naturmiddel med en lang historie

Det er velkendt, at honning ikke bliver fordærvet, fordi det er fri for sygdomskim. Honning er blevet brugt på sår, og russiske kirurger giver ofte deres patienter honning før et indgreb for at nedsætte risikoen for infektioner. Naturen har forsynet bier med en substans, der holder dem og deres stader fri for sygdomskim, selv om 40.000 til 50.000 klumpes sammen i de snævre stader.

Den beskyttende substans kaldes “propolis”, hvilket er et græsk ord afledt af to græske ord, der betyder “forsvar foran by”. Bierne anbringer propolis nær ved stadens åbning for at sterilisere alt, hvad der kommer ind her. Bierne indkapsler enhver fremmed genstand, der kommer ind i stadet i en kokon af propolis for at forhindre forrådnelse. Småskabninger, der er uheldige nok til at komme herind, stikkes til døde og balsameres i propolis og voks.

Råhonning fra naturlige bistader indeholder partikler af propolis, som holder den steril. Assyrerne og egypterne har måske lært om den propolisrige honnings antiseptiske og balsamerende egenskaber fra bierne. Disse gamle folkeslag begravede deres døde i honning og voks.

Bier laver ikke propolis; de samler det fra træernes knopper som poppel og hestekastanje og fra sprækker i barken på træer som rødgran, lærk og andre nåletræer. Propolis er ikke en enkel forbindelse, men en varierende blanding af mange forbindelser, der indeholder næringsstoffer og det bakteriedræbende galangin. Mængden af propolis i raffineret honning er nedsat som følge af moderne biavlsmetoder og forarbejdningsformer. Propolis får man ved at skære det af bistadet.

Før den moderne lægevidenskabs tid fortæller historien os, at propolis blev brugt som et middel mod langsom heling af sår og ved indvoldslidelser. Hippokrates, den moderne lægevidenskabs fader, anbefalede honning (med den dertil hørende propolis) ved sår.

I det første århundrede før Kristus beskrev Plinius, Celsus og Dioskurides den helsemæssige anvendelse af biernes propolis. Tidlige urtebøger som John Gerards The Historie of Plants (1597), Nicolas Culpepers Complete Herbal og Greens Universal Herbal (1824) beskrev også den helsemæssige brug af propolis, almindeligvis taget direkte fra træerne i stedet for bistaderne.

Det berettes, at propolis blev brugt ved langsomt helende sår under Boer-krigen og selv under 2. verdenskrig i Rusland.

Interessen for propolis aftog med fremkomsten af de moderne bakteriedræbende midler som penicillin.

Tidlige undersøgelser viste, at propolis have direkte bakteriedræbende virkning, og senere undersøgelser viste, at den også havde andre virkninger. Det blev påvist, at propolis modvirkede virus og svampe og endog øgede immuniteten.

Virkninger

Man har fundet, at propolis har følgende virkninger mod disse bakterier:

  • højst virksom mod B. subtilis (Caron.), Staphylococus aureus, B. Alvei og Proteus vulgaris
  • moderat virksom mod Salmonella gallinarum, S. type Dublin, Escherichia coli, B. og Bacillus larvae
  • ikke virksom mod Pseudomonas pyocyanea.

Jugoslaviske forskere har rapporteret om meget gode resultater for propolis imod betændelse i slimhinderne i mund og svælg, mod dårlige ånde og betændelse i mandlerne.

I Østrig gennemførte man en klinisk undersøgelse af propolis mod mavesår. 15 mavesårspatienter blev behandlet udelukkende med propolis, mens 17 patienter blev behandlet med de traditionelle metoder. 14 af de 15 patienter blev raske, mens dette kun skete for 6 af de traditionelt behandlede. I en anden undersøgelse behandlede de samme østrigske forskere 294 hospitalspatienter med mavesår. 90 % af de 108 patienter, som havde fået propolis, var symptomfrie efter to uger sammenlignet med 55 % af de 186 traditionelt behandlede. Forskerne bemærkede, at 70 % af propolisgruppen opnåede en lettelse på tre dage mod kun 10 % i den anden gruppe.

Ifølge en rapport stimulerer propolis kroppens immunsystem. Propolis virker ved at øge kroppens naturlige forsvar over for infektioner ved at stimulere immunsystemet.

Der er ikke blevet rapporteret om bivirkninger i forbindelse med propolis, men måske er en meget lille procentdel (1/20 %) af befolkningen allergisk over for propolis; men propolis har eksisteret i 400 millioner år – det er en rimelig god testperiode…

Du kan købe Bi-Propolis kapsler – eller du kan få propolis i en praktisk spray. Begge produkter kommer fra Natur-Drogeriet A/S og kan købes hos Matas og i helsekostbutikker.

Læs også
Propolis – biernes eget forsvarssystem
Propolis – en håndsrækning fra bierne
Propolis kan medvirke til at bekæmpe candida-svamp
Medicin fra biernes verden
Bierne producerer virksomme naturlægemidler
Sådan beskytter du dit helbred mod et aldrende immunforsvar

Kilder
Churchill R. American Chiropractor, 34-38, januar-februar 1980.
First and Second International Symposia on Propolis, Czechoslovakia, 1976/1978.
Hill R. Propolis, The Natural Antibiotic, Thorsons, Wellingborough, England, 1977.
Jones S. Let’s Live, 112-118, oktober 1979.
Kravcuk P. Doctoral Dissertation, Kiev Univ., USSR, 1971.
Vosnjak M. The Miracle of Propolis, Thorsons, Wellingborough, England, 1978.