Naturmidler

Diabetisk neuropati: Alfa-liponsyre hjælper

Diabetisk neuropati (degeneration af de perifere nerver) er en almindelig senkomplikation til diabetes, og iltningsbelastning menes at spille en rolle i sygdommens udvikling. Forsøg med dyr og mennesker har påvist, at alfa-liponsyre er meget effektivt til behandling af diabetisk neuropati.

Efterhånden som forskning i antioxidanternes beskyttende rolle ved en række neurologiske sygdomme fortsætter, ser det ud til, at antioxidantbehandling har signifikante sundhedsfremmende virkninger, når det gælder om at reducere den medfølgende bevægelsesindskrænkning. Disse dokumenterede fordele kan have stor indflydelse på livskvaliteten hos de personer, der lider af sygdommene – og det gælder en stor del af den ældre befolkning.

Virkning af alfa-liponsyre (ALA) mod diabetisk neuropati

Forsøgsgruppe Dosering Resultater
Rotter med strepto-zotocin-fremkaldt diabetes 20, 50 eller 100 mg ALA pr. kg legemsvægt fem gange om ugen i tre måneder Blodstrømmen i nervebanerne var normal efter én måned på højeste dosis. Den hastighed, nerveimpulserne overføres med, blev i signifikant grad forøget ved alle tre doser
Type I- og Type II-diabetikere 600 mg ALA pr. dag i to uger, derefter 300 mg pr. dag i 10 uger, 1.575 I. E. E-vitamin pr. dag i 12 uger eller 100 mikrogram selen pr. dag i 12 uger Klinisk forbedring i de neurologiske symptomer og mindsket iltning af fedt hos deltagerne i tilskudsgrupperne, men ikke i kontrolgruppen
10 diabetikere 200 mg ALA pr. dag i tre uger Færre smerter for de fleste patienter. Ingen ændring i overførselshastighed og vibrationsfornemmelse
328 Type E-diabetikere 100, 600 eller 1.200 mg ALA pr. dag i tre uger Klinisk forbedring af neurologiske symptomer. Ingen ændringer i overførselshastighed og vibrationsfornemmelse

I et forsøg med rotter førte udvikling af streptozotocin-fremkaldt diabetes til 100 % forøgelse af nervecellernes modstand og 50 % reduktion i blodstrømmen i nerverne. Injektion af alfa-liponsyre i bughinden modvirkede disse ændringer på en dosis-afhængig måde. Blodstrømmen i nerverne var normal efter en måneds behandling på højeste dosis. Overførselshastigheden i nerveimpulserne var lav hos de diabetiske rotter, men blev i signifikant grad øget af alfa-liponsyre.

I et forsøg med type I- og II-diabetikere, som fik oralt tilskud af alfa-liponsyre, E-vitamin eller selen i 12 uger, observerede man kliniske forbedringer i de neurologiske symptomer. Kontrolgruppen oplevede ingen forbedringer. Iltning af fedt faldt i tilskudsgruppen, ikke i kontrolgruppen. I et dobbeltblind-forsøg lindrede intravenøs alfa-liponsyre symptomerne hos en del patienter. Før behandlingen havde fire patienter stærke smerter, og seks havde moderate smerter. Efter behandling med alfa-liponsyre havde én patient stærke smerter, fire havde moderate smerter, og fem var smertefri. Vibrationsfornemmelsen og overførselshastigheden ændredes ikke i forsøgsperioden (tre uger).

Kliniske målepunkter for neuropati (smerter, paræstesi, følelsesløshed) blev i signifikant grad forbedret efter intravenøs indgivelse af alfa-liponsyre i tre uger. Overførselshastigheden for nerveimpulser og vibrationsfornemmelsen ændredes ikke i løbet af det korte forsøg. Forskerne bemærker, at der i de fleste tilfælde er behov for længere perioder, hvis man vil opnå signifikante ændringer.

Igangværende forskning vurderer virkningen af oral alfa-liponsyre-behandling på neuropati-symptomer og på insulinmodstand og glukoseudskillelse hos patienter med diabetes.

Læs også
Alfa-liponsyre er godt for type II-diabetikere
Alfa-liponsyre – hvad er det, og hvad gør det?
Alfa-liponsyre mod neuropati og BMS
Alfa-liponsyre – masser af gode egenskaber
Curcumin modvirker diabetisk neuropati
Diabetes-paradokset
Boragoolie mod diabetisk neuropati
Forbrugererfaring: Alfa-liponsyre hjælper på flere lidelser
Forbrugererfaring: Alfa-liponsyre mod smerter i fødderne

Kilder
Nagamatsu M, Nickander KK, Schmelzer JD, Raya A, Wittrock DA, Tritschler HJ, Low PA. Lipoic Acid Improves Nerve Blood Flow, Reduces Oxidative Stress and Improves Distal Nerve Conduction in Experimental Diabetic Neuropathy. Diabetes Care 18:1160-1167, 1995.
Kahler W, Kuklinski B, Ruhlmann C, Plotz C. Diabetes Mellitus – A Free Radical-Associated Disease: Effects of Adjuvant Supplementation of Antioxidants. I: The Role of Antioxidants in Diabetes Mellitus: Oxygen Radicals and Antioxidants in Diabetes. Gries FA og Wessel K, red., Verlag Gruppe, s. 33-53, 1993.
Sachse G, Wilms B. Efficacy of Thioctic in the Therapy of Peripheral Diabetic Neuropathy. I: Aspects of Autonomic Neuropathy in Diabetes. Gries FA, Reund HJ, Rabe F, Berger H, red., G. Thieme, s. 105-108, 1980.
Ziegler D, Hanefeld M, Ruhnau KJ, Meisner HP, Lobisch M, Schutte K, Gries FA og The ALADIN Study Group. Treatment of Symptomatic Diabetic Peripheral Neuropathy with the Antioxidant Alpha-Lipoic Acid. Diabetologia, 38:1425-1433, 1996.