Naturmidler

Allergi dækker ofte over en ødelagt tarmflora

Allergi er ofte et tegn på, at din tarmflora kan være ødelagt. I de senere år er antallet af allergikere steget hastigt. Læger og naturbehandlere påpeger, at man ofte finder en ødelagt tarmflora hos allergikere. Allergi er en reaktion hhv. overreaktion i immunforsvaret mod bestemte stoffer. Det kan være mil­jøgifte eller metaller, men også mere harmløse stoffer som fødevarer, pollen og dyrehår.

Begrebet allergi omfatter ud over høfeber, dyrehårs- og levnedsmiddelallergi også neurodermitis og astma. Bliver der ikke gjort noget, kan allergierne udvikle sig og ikke sjældent føre til astma-sygdomme.

Brottrunk er et fremragende middel mod en ødelagt tarmflora

Flere og flere skadelige stoffer i luften, jorden og vandet

Hvorfor antallet af allergikere i de sidste årtier er steget så drastisk, har forskerne endnu ikke klar­lagt. Man formoder, at en række udløsende faktorer – både hver for sig og sammen – kan have ført til denne alarmerende udvikling.

Ét aspekt er miljøforureningen. I løbet af det seneste årti har der samlet sig stadigt flere skadelige stoffer i luften, jorden og vandet. Det være sig pesticider fra landbruget, skadelige stoffer fra indu­strien eller trafikken, fx dieseludstødning og de ofte omtalte fine støvpartikler. Mennesket kan ikke undgå disse belastninger og optager stoffer enten fra luften eller via kosten.

Det har også været genstand for diskussion, om børn er udsat for overdreven hygiejne. Børn har nemlig brug for deres daglige dosis ”skidt” for at opbygge et velfungerende immunforsvar. Hvis immunforsvaret i barndomsårene ikke har tilstrækkeligt at lave, kan det hurtigt gå grassat og rette sig mod stoffer, der egentlig er ganske harmløse, fx i levnedsmidler.

Også stress kan være en udløsende faktor for allergiske reaktioner. Men uanset hvad den udløsende faktor er, ligger der ofte en forstyrret tarmflora bag mange allergier. Den tyske neurodermitis-fore­ning har ved undersøgelse af patienters afføring konstateret, at hos alle patienter med neurodermitis, allergi og astma var der tale om en formindsket eller stærkt forstyrret tarmflora.

Positive erfaringer med probiotiske levnedsmidler

Dr. Markus Gaisbauer, medicinsk direktør for Malteser Klinik von Weckbecker i Bad Brückenau, arbejder med at opbygge et sundt tarmsystem ved behandling af allergier. I et observationsstudie foreta­get under hans ledelse drak en gruppe allergikere igennem ét år dagligt en flaske Brottrunk, en gæ­ret mælkesyredrik med fem millioner probiotiske mælkesyrebakterier (fra brød) pr. milliliter. ”85 % af patienterne havde det bedre eller endog meget bedre efter regel­mæssig indtagelse af Brottrunk. Det viser, hvor vigtig tarmfloraen er. Nogle patienter kunne endda helt holde op med at tage den medicin, som de i over 20 år havde været nødt til at tage”.

Dette resultat er blot ét i en lang række af positive erfaringer med probiotiske levnedsmidler. ”Alle­rede for 10 år siden fastslog dr. Peter Scholz, at børn af allergiske mødre, der drak Brottrunk under graviditeten, næsten uden undtagelse kom til verden som allergi-frie, også i tilfælde, hvor faderen var allergiker”, siger Gaisbauer.

Læs også
Tarmfloraen – hvorfor er den så vigtig?
Nøglen til sundhed ligger i tarmen
Tarmen og dens betydning for sundheden
Brottrunk – genvej til en sund tarm
Atopisk dermatitis og fødevareallergi
Gi’ tarmfloraen Brottrunk – det har den rigti’ godt af!
Brottrunk kan forhindre svampedannelser i tarmen
Brottrunk holder dig rask om efteråret og vinteren