Folkesundhed Kosttilskud

Antarktisk Krill har en gavnlig indflydelse på ADHD-børn

Fosfolipiderne EPA og DHA fra krill kan i signifikant grad forbedre hjernefunktionen hos drenge med diagnosticeret ADHD.

Et norsk klinisk forsøg med børn, der lider af ADHD, viser en statistisk signifikant forbedring både i klinisk score og påviste EEG-mønstre sam­menlignet med det ‘typiske ADHD EEG-mønster’. 18 drenge (7-11 år) med ADHD (Attention Deficit/Hyperactive Disorder) fik et dagligt tilskud af SuperbaTM Krill Oil igennem 13 uger. EEG-mønstrene for forsøgsdeltagerne blev sammenholdt med en database over flere end 400 børn med diagnosticeret ADHD. hvorved man opnåede en stor mængde sammenlignelige data.

Ifølge Hogne Vik, MD, PhD, fra Aker BioMarine “er det en vigtig iagttagelse, der viser, at tilskud af krillolie har en positiv virkning på menneskers centralnervesystem (CNS). For første gang har objektive EEG-målinger – før og efter en 90-dages interventionsperiode med krillolie – bekræftet observerede forbedringer i en klinisk CNS-tilstand. Resultaterne af dette forsøg vil blive offentlig­gjort og fulgt op med forsøg i befolkningsgrupper med risiko for at udvikle CNS-lidelser”.

“Det er fristende at fokusere på teknologi og data i delte banebrydende forsøg”, fortsætter Vik. “Men deltagernes forældre rapporterede signifikante forbedringer i fx opmærksomhed og adfærd. Hos disse børn opnåede man egentlige sundhedsmæssige forbedringer, hvilket gør dette for­søg særligt tilfredsstillende for alle involverede “.

Om teknologien

Den anvendte teknologiske platform hedder Database Supported Diagnostics (DSD). DSD kræver en informationsdatabase over kendte tilfælde. Informationen i databasen er biologiske og sundhedsrelaterede data fra grupper af patienter med kendte sygdomme samt forsøgspersoner, der bedømmes til at være raske i forhold til disse sygdomme.

Med basis i denne database anvendes moderne multivariable statistiske metoder til at fastslå, hvor godt en kommende forsøgsperson passer i de specifik­ke databasegrupper. Det er på mange måde analogt med den måde, en erfaren praktiserende læge diagnosticerer en patient: Lægen ser efter symptomer (biologiske og sundhedsrelaterede data) og sammenligner dem med tilfælde, som han/hun har erfaring med eller har læst om (databasen), hvil­ket fører til en diagnostisk konklusion for patienten (statistisk sammenligning med kendte tilfælde).

Om Antarktisk Krill Omega-3 olie

Antarktisk Krill Omega-3 olie er en ren, naturlig kilde til sundhedsfremmende EPA og DHA omega-3 essentielle fedtsyrer og den naturligt forekommende antioxidant astaxanthin. Det unikke ved Antarktisk Krill Omega-3 er, at omega-3 fedtsyrerne er i fosfolipid form.

Såvel reagensglas- og dyreforsøg som kliniske forsøg på mennesker har vist, al Antarktisk Krill Omega-3 er både sikkert og effektivt.

Om Aker BioMarine

AkerBioMarine er en integreret bioteknologisk virksomhed, der er dedikeret til bæredygtig høst af krill og udvikling af krill-afledte bioteknologiske produkter. Virksomheden leverer biomarine ingre­dienser gennem en optimeret værdikæde fra råvarer til kunder. Antarktisk Krill Omega-3 kapsler og andre produkter har 100 % sporbarhed fra havet ved Antarktis til slutbrugeren. Aker BioMarine er den eneste krill-høster med Marine Stewardship Council (MSC)-certificering.

Olie fra antarktisk krill (her i kapsler) kan hjælpe børn med ADHDLæs også
Omega-3 og -6 har en forbindelse til indlærings- og adfærdsproblemer
Omega-3 har indflydelse på vores humør og adfærd
Antarktisk Krill – hvad er det?
Antarktisk Krillolie har en positiv virkning på dit kolesteroltal
Krillolie kan mindske risikoen for brystkræft
Astaxanthin holder dit hjerte sundt
Søvn kan måske hjælpe på indlæringen
Tryptofan medvirker til at regulere din adfærd
Tøjbamsen skal med i seng