Diabetes Kosttilskud

Kanel kan sænke glukoseniveauet hos prædiabetikere

Et mindre forsøg foretaget ved University of California, Los Angeles viser, at kanel kan sænke glukoseniveauet hos svært overvægtige og prædiabetiske voksne betydeligt.

Kanelets glukosesænkende virkning kan skyldes dets høje indhold af polyfenoler, bl.a. cinnamaldehyd, proanthocyanidiner, coumarin, catechiner, trans-cinnaminsyre og flavoner. Polyfenoler fungerer som insulinreceptorer via en række forskellige mekanismer. Stoffet medvirker til at forbedre insulinfølsomheden og skabe en betændelseshæmmende effekt, som har en generelt gavnlig indvirkning på kroppen.

“Vores forsøg tyder på, at kanel som led i den daglige kost kan have en glykæmisk indvirkning hos prædiabetikere, fordi kanel naturligt har et højt indhold af polyfenoler”, skriver forskerne i The American Journal of Clinical Nutrition​.

Beskrivelse af forsøget

Kanel kan sænke glukoseniveauet hos prædiabetikereForskerne rekrutterede 18 prædiabetikere med et BMI på mellem 25 og 40 til det randomiserede, kontrollerede, dobbelt-blindede overkrydsningsforsøg. Deltagerne indtog i hele forsøgets forløb en kost med et lavt indhold af polyfenoler og et meget højt indhold af simple kulhydrater. De fik ingen kanel eller kanelprodukter.

To uger efter forsøgets start blev de tilfældigt inddelt i to grupper, hvoraf den ene fik 16 kapsler indonesisk kanel (svarende til 4 g pr. dag)  i en periode på fire uger. Efter en udvaskningsperiode på to uger fik den anden gruppe tilskud af kapsler i fire uger. Glukoseniveauet blev målt med kontinuerlig glukosemonitorering (CGM).

Fire gange i forsøgsperioden blev deltagerne udsat for en oral glukosetoleranstest efter 8-12 timers faste. Forskerne tog en fastende blodprøve inden testen, hvorefter deltagerne fik 75 g cola med glukose i løbet af fem minutter og 8 kapsler kanel (svarende til 2 g) eller placebo. Herefter tog man blodprøver hver halve time i tre timer.

Forskerne målte koncentrationen af glukose, insulin, C-peptid, glukagon, glukoseafhængigt insulinotropisk polypeptid (GIP), glukagon-lignende peptid-1 og triglycerider. Desuden indsamlede man afføringsprøver på fire testdage og noterede vægt, kropssammensætning og blodtryk.

Resultaterne

“Vores kontinuerlige glukosemonitorering viste, at et tilskud på 4 g kanel pr. dag var i stand til at sænke glukosekoncentrationen i forhold til placebo”, skriver forskerne. “Deltagerne overholdt forsøgskravene til punkt og prikke, og der blev ikke meldt om bivirkninger i fordøjelsessystemet”. De tilføjer, at triglyceridkoncentrationen faldt som reaktion på oralt glukose-overload efter kaneltilskud, og at sammenlignet med placebo var koncentrationen af glukagon efter tilskud af kanel signifikant lavere.

Usikkerheder

Forsøg har tidligere vist, at kanel kan sænke glukose- og lipidkoncentrationen både hos patienter med diabetes type II og prædiabetes og hos raske voksne.

Men andre forsøg har vist divergerende resultater. Doseringen af kanel i disse forsøg har varieret meget – fra 0,5 g op til 6 g pr. dag – og udstrækningen af forsøgene har varieret fra fire til 12 uger. Undersøgelser og metaanalyser tyder på, at tilskud af kanel eller kanelekstrakt kan sænke blodsukkerkoncentrationen. Men ifølge forskerne er der behov for mere forskning på grund af de inkonsistente forsøgsresultater.

“Kanel indeholder polyfenoler, som muligvis kan forbedre glukosehomøostasen. Forsøg med dets påvirkning af glukoseændringer har dog vist blandede resultater”, skriver de. “Kanels evne til at påvirke blodsukkerniveauet er fortsat usikker. Vores forsøg adskiller sig måske fra de forsøg, der ikke fandt nogen virkning ved kanel, fordi vi anvendte 24-timers kontinuerlig glukosemonitorering, som er en mere følsom målemetode i forhold til andre.”

Kanel kan sænke glukoseniveauet hos prædiabetikereLæs også
Kanel fremmer blodsukkerstofskiftet
Kanel er godt for diabetikere
Forhøjet blodsukker øger risikoen for kognitiv svækkelse og vaskulær demens
Kanelbarkekstrakt kan måske beskytte mod Alzheimers
Kanel mod fedtlever

Kilde 
Zelicha H et al. Effect of cinnamon spice on continuously monitored glycemic response in adults with prediabetes: a 4-week randomized controlled crossover trial. The American Journal of Clinical Nutrition​, doi: doi.org/10.1016/j.ajcnut.2024.01.008.