Diabetes Krom Vitaminer

Insulinresistens kan mindskes med krom og vitaminer

Næringsstoffet krom – alene eller kombineret med C- og E-vitamin – kan i statistisk signifikant grad mindske iltningsbelastningen og reducere insulinresistensen blandt patienter med diabetes type II, viser resultaterne af et kontrolleret blindforsøg.

Insulinresistens kan mindskes med krom og vitaminer (C og E)30 forsøgspersoner blev tilfældigt inddelt i tre grupper, der hver dag i en periode på seks måneder fik hhv.

  • krom (1.000 mg)
  • krom plus C-vitamin (1.000 mg) og E-vitamin (800 I.E.)
  • inaktivt placebo.

Ved forsøgets start målte man deltagernes blodindhold af krom og antioxidantstatus. Der blev ikke fundet signifikante forskelle i disse værdier mellem de tre grupper. Men efter ½ år med tilskud havde de deltagere, der havde fået enten krom alene eller krom kombineret med C- og E-vitamin signifikant forbedret antioxidant-status og reduceret insulinresistens samt lavere fastende blodsukker og hæmoglobin A1c end de deltagere, der havde fået placebo.

“Disse resultater tyder på, at tilskud af krom alene eller kombinationen af krom og C-/E-vitamin var effektiv til at minimere iltningsbelastningen og forbedre glukosestofskiftet hos patienter med diabetes type II”, konkluderer forskerne.

Læs også
Magnesium og krom modvirker insulinresistens og diabetes
Krom – det skal du have mere af!
Krom mod diabetes type II
Krom til mænd med både hjertesygdom og diabetes
K2 – et alsidigt vitamin
K-vitamin kan bremse insulinresistens hos ældre mænd
Insulinresistens kan mindskes med krom og vitaminer
Diabetikere mangler C-vitamin
Diabetes? Tjek lige din E-vitaminstatus…
Vitaminer og mineraler kan sænke blodtrykket hos diabetikere

Kilde
Lai MH. Antioxidant effects and insulin resistance improvement of chromium combined with vitamin C and E supplementation for type 2 diabetes mellitus. J Clin Biochem Nutr.  2008;43(3):191-8.