B12-vitamin (Cobalamin)

For lidt B12-vitamin påvirker hjernens volumen og funktion

Det seneste nummer af Neurology beskriver en sammenhæng mellem dårlige serummarkører for B12-vitaminstatus og reduceret hjernevolumen og nedsat kognitiv funktion.

Det omtalte forsøg omfattede 121 deltagere i Chicago Health and Aging Project, som fik MR-scannet deres hjerne en del år efter, at de havde gennemgået tests for kognitiv funktion, bl.a. måling af episodisk hukommelse, visiospatiale evner og opfattelse af struktur, hastighed, semantisk hukommelse og korttidshukommelse. Desuden undersøgte man gemte serumprøver for B12-vitamin og B12-markørerne metylmalonsyre (MMA), 2-metylcitrinsyre, homocystein og cystathionin (dannes af homocystein).

Serumindholdet af B12-vitamin havde ikke nogen sammenhæng med kognitiv funktion eller hjernestørrelse, mens andre indikatorer på B12-mangel hang sammen med dårlige kognitive testresultater og en mindskelse af hjernen som angivet ved MR-resultaterne.

Læs også
B12-vitamin beskytter hjernen
B12-vitamin kan måske beskytte mod hjernesvind
Bevæg dig – og hold krop og hjerne i god form
B-vitaminer holder hjerne og øjne sunde
Folsyre, B6 og B12 beskytter hjerte og kredsløb
Styrk din hjerne med naturprodukter

Kilde
Neurol. 27. januar 2009;72(4):361-7.