B12-vitamin (Cobalamin)

B12-vitamin kan måske beskytte mod hjernesvind

Et forsøg fra University of Oxford tyder på, B12-vitamin måske kan beskytte ældre mod hjernesvind (tab af hjernevolumen) og dermed reducere risikoen for at udvikle demens.

Personer med et højere blodindhold af B12-vitamin havde seks gange lavere risiko for hjernesvind sammenlignet med personer med et lavere blodindhold. Forsøget fulgte 107 frivillige plejehjemsbeboere i alderen 61-87 år. Den er endnu et bidrag til forskningen i sammenhængen mellem B12-vitamin og en sund og rask hjerne. Tidligere har man sat et øget indhold af B12 og andre B-vitaminer i forbindelse med et lavere indhold af homocystein. Homocystein er en aminosyre, som bevisligt kan øge risikoen for, at man med alderen udvikler demens eller kognitiv svækkelse.

Forskningsresultater viser, at mangel på B12-vitamin i det hele taget er et generelt sundhedsproblem, specielt blandt ældre. Et øget B12-vitaminindtag kan derfor medvirke til at afhjælpe dette problem.  B12-vitamin – også kendt under betegnelsen cobalamin – findes kun i fødevarer af animalsk oprindelse, herunder kød, mælk og æg. Den anbefalede dagsdosis af B12-vitamin i Europa er på 2,5 mikrogram.

B12-vitamin kan måske beskytte mod hjernesvindBeskrivelse af forsøget

Forskerne tog blodprøver fra plejehjemsbeboerne for at måle indholdet af B12-vitamin, holotranscobalamin (holoTC), methylmanlosyre, samlet homocysteinniveau og indhold af folsyre. Man beregnede tabet af hjernevolumen pr. år ved hjælp af MRI-scanning. I løbet af de fem år, forsøget varede, kunne forskerne iagttage den største nedgang i hjernevolumen hos de personer, som havde det laveste indhold af B12-vitamin og holoTC.

Faktisk havde personer med et lavere indhold af B12-vitamin (et blodindhold på under 308 picomol pr. liter) seks gange så stor sandsynlighed for at opleve hjernesvind. Modsat havde et højt indhold af methylmalonsyre eller homocystein eller et lavt indhold af folsyre ingen sammenhæng med tabet af hjernevolumen. “Der bør forskes yderligere i, om en lav B12-vitaminstatus kan være en påvirkelig grund til hjerneatrofi og til den kognitive svækkelse blandt ældre, der sandsynligvis er en følge af denne mangel”, lyder det fra forskerne.

Det er dog vigtigt at bemærke, at ingen af de frivillige forsøgsdeltagere led af mangel på B12-vitamin. “Tidligere resultater fra forskning med B12-vitamin har givet blandede resultater. Kun få forsøg er udført specifikt med hjernescanninger blandt ældre. Vi testede for B12-vitaminstatus på en unik og mere præcis måde ved at kigge på to bestemte markører for vitaminet i blodet”, fortæller forsøgsleder Vogiatzoglou.

B12-vitamin – hjernevitaminet?

B12-vitamin kan måske beskytte mod hjernesvindHjernesvind har oftest en sammenhæng med udviklingen af demens. Eftersom B-vitaminer kan gives i form af kosttilskud, kan det være en god ide at inkludere en undersøgelse af B-vitaminniveauet i kroppen ved en generel gennemgang af ældre medborgeres helbred. Dette er endnu et eksempel på, hvorfor det er afgørende, at vi har en sund livsstil med en velafbalanceret kost, der indeholder mange B-vitaminer og antioxidanter.

I 2007 viste et forsøg fra University of Oxford, at et øget indhold af B12-vitamin i kroppen måske kan reducere mental svækkelse og demens med op til 30 %. Forsøget, som blev offentliggjort i American Journal of Clinical Nutrition, fulgte 1.648 deltagere i 10 år. Det viste desuden, at et øget indhold af aminosyren homocystein fordoblede risikoen for demens og kognitiv svækkelse. Tidligere har epidemiologiske forsøg vist, at et højt indhold af homocystein har en forbindelse til formodet eller bekræftet demens. Desuden viste Framingham-forsøget, at personer med et homocysteinniveau over 14 mmol pr. liter serum har en dobbelt så høj risiko for at udvikle demens.

B12-vitamin fås fra Natur-Drogeriet A/S i to styrker: 9 mikrogram (indeholder oksegelatine) og 500 mikrogram (vegetabilsk), samt i spray med 25 ml.

B12-vitamin kan måske beskytte mod hjernesvindLæs også
B12-vitamin beskytter hjernen
For lidt B12-vitamin påvirker hjernens volumen og funktion
B-vitaminer holder hjerne og øjne sunde
B12-vitaminmangel er almindelig hos ældre mennesker
Alzheimers: Højrisiko-patienter har behov for tilskud af B12-vitamin
B12-vitamin og depression
Methyl B12 – også godt for søvnen

Kilde
Vogiatzoglou A, Refsum H, Johnston C, Smith SM, Bradley KM, de Jager C, Budge MM, Smith AD. Vitamin B12 status and rate of brain volume loss in community-dwelling elderly. Neurology, 9. september 2008, bind 71, 826-832.