B12-vitamin (Cobalamin)

For lidt B12-vitamin kan give perniciøs anæmi

Forskere har påvist, at ca. 5 % af alle mennesker over 50 har for lavt blodindhold af B12-vitamin, hvilket kan føre til perniciøs anæmi. Man foretager ofte en såkaldt Schilling-test.

Da Schilling-testresultater oftest er normale, har man draget den konklusion, at det lave blodind­hold af B12-vitamin er en fejl. Faktisk er det ofte det normale testresultat, der er vildledende, og det lave B12-niveau er rent faktisk et tegn på, at patienten er ved at udvikle perniciøs anæmi, dog på et meget tidligt stadie.

B12-vitaminmangel – og det gælder i øvrigt alle næringsstoffer – springer ikke ud i fuldt flor fra den ene dag til den anden. Det er en langsom, progressiv række af forandringer fra normalitet til B12-vitaminanæmi. De fem stadier, man normalt inddeler i, er

  1. For lidt B12-vitamin kan give perniciøs anæmiNormalitet
  2. Negativ næringsstofbalance
  3. Næringsstofmangel
  4. Biokemisk mangel som følge af næringsstofmangel
  5. Klinisk mangel

Hvert af disse stadier kan identificeres ved hjælp af laboratorie- og kliniske tests. Men det er vig­tigt at gøre sig klart, at for hver laboratorietest er der en normalværdi for hver person, og at denne værdi er forskellig fra den gennemsnitlige normalværdi for laboratoriet. Neurologiske forstyrrelser er formentlig forløberen for udviklingen af klinisk anæmi. Det endelige bevis på, at den neurologiske mangel skyldes B12-mangel, ligger i, at tilstanden kan korrigeres ved hjælp af B12-vitamin.

For lidt B12-vitamin kan give perniciøs anæmiLæs også
B12 – vitaminet, ældre ofte mangler
B12-vitamin beskytter hjernen
B12-vitamin holder dig frisk længere
Alzheimers: Højrisiko-patienter har behov for tilskud af B12-vitamin
Methyl B12 – også godt for søvnen
B12-vitamin og depression
Mikrobølger ødelægger B12-vitamin

Kilde 
Herbert V. Don’t ignore low serum cobalamin (vitamin B-12) levels. Archives of Internal Medicine, august 1988;148:1705-1707.
Bronx Veterans Administration Medical Center (151E), 130 W. Kingsbridge Road, Bronx, New York 10468.