B12-vitamin (Cobalamin)

B12-vitaminmangel og autisme

B12-vitaminmangel synes at være nøglen til hjernesygdomme såsom autisme og skizofreni. Børn med autisme har niveauer af vitaminet i deres hjerne, der er tre gange lavere, end man normalt ser hos raske børn og hos raske voksne op til en alder af 50 år.

Lignende lave niveauer er blevet fundet i patienter med skizofreni, hvilket tyder på, at begge sygdomme er forbundet med en for tidlig nedsættelse af vitaminet.

Undersøgelser vedr. sammenhængen mellem B12-vitaminmangel og hjernens funktion

Flere tidligere undersøgelser har påvist, at B12-vitamin og det folat-afhængige enzym methioninsyntease (MS) har en vigtig rolle under hjernes udvikling og hjernens funktion. B12-vitamin, cobalamin, eksisterer i flere former, inklusive methylcobalamin (MeCbl) og adenosylcobalamin (AdoCbl), der virker som cofaktorer for hhv. MS og methylmalonylCoA mutase.

B12-vitaminmangel kan være medvirkende årsag til autismeI en ny undersøgelse målte man koncentrationen af fem forskellige B12-vitaminformer i den frontale cortex hos afdøde: 43 kontrol (alder 19 uger – 80 år) – 12 autister – 9 skizofrene. Hos både autisterne og de skizofrene var MeCbl og AdoCbl niveauerne mere end 3 gange lavere end i kontrolvæv fra personer med samme alder.

Autisme og skizofreni er forbundet med oxidativt stress. Den aktive form af B12-vitamin, methylcobalamin, understøtter en normal udvikling af hjernen ved at styre en proces kendt som epigenetisk regulering af genekspression.

Hos autisterne var lavere MeCbl forbundet med faldende MS aktivitet og forhøjede niveauer af homocystein (HCY). Lavt niveau af antioxidanten glutathion (GSH) har været forbundet med både autisme og skizofreni.

Mængden af B12-vitamin falder med alderen

Gennem et liv synes B12-vitamin-niveauerne at falde i hjernen – det kunne afspejle en tilpasning til øget antioxidantbehov, hvorimod stigende mangel på grund af lavt niveau af glutathion bidrager til neurodevelopmentale og neuropsykiatriske sygdomme.

Man finder lave niveauer af B12-vitamin i hjernen hos ældre mennesker i alderen 61 til 80. Måske – men ikke nødvendigvis – kunne det være tegn på udvikling af demens eller Alzheimers.

B12-vitaminmangel kan være medvirkende årsag til autismeLæs også
Autister kan måske hjælpes af kostændringer
Folsyre reducerer risikoen for autisme hos børn
Kan autisme skyldes mangel på D-vitamin?
B12-vitamin beskytter hjernen
For lidt B12-vitamin påvirker hjernens volumen og funktion
Methyl B12 – også godt for søvnen

Kilde
Yiting Zhang Y et al. Decreased Brain Levels of Vitamin B12 in Aging, Autism and Schizophrenia. PLOS. 22. januar 2016.